Nastavení cookies

Galerie Jiřího Karáska ze Lvovic se po více než padesáti letech zpřístupňuje veřejnosti formou virtuální výstavy

25.01.2021 14:26|příspěvkové organizace

Jiří Karásek ze Lvovic (1871–1951) nebyl pouze literátem a jednou z vůdčích osobností časopisu Moderní revue, ale také celoživotním zaníceným bibliofilem a sběratelem českého i evropského výtvarného umění. 

 

U příležitosti dvou kulatých výročí – 24. ledna 2021 uplynulo 150 let od básníkova narození, v březnu uplyne 70 let od jeho úmrtí – vznikla virtuální galerie, která bohatou sbírku obrazů, kreseb, grafik i plastik zpřístupňuje široké veřejnosti.

Galerie, která byla původně umístěna přímo v básníkově bytě v Karmelitské ulici v Praze, představuje zcela unikátní kulturně-historický soubor materiálů české, evropské i mimoevropské provenience. Čítá přes 50 000 předmětů z období od pozdního středověku až po polovinu 20. století. K založení vlastního grafického kabinetu inspirovala Jiřího Karáska jeho babička, které se podařilo shromáždit množství portrétů z první poloviny 19. století a řadu dalších obrazů ze zrušených klášterních a soukromých sbírek.

Jiří Karásek ze Lvovic, PNP, fond Karáskova galerie

Když Karásek v roce 1925 získal pro svou (v té době již velmi rozsáhlou) galerii prostory dnešního Tyršova domu na pražské Malé Straně, rodinným starožitnostem věnoval tzv. Babiččin pokoj. Finanční prostředky, kterými disponoval pro své akvizice, byly poměrně omezené. Přestože působil jako ústřední osobnost literárního okruhu dekadentního a symbolistního období přelomu století (spolu s Arnoštem procházkou založil v roce 1894 časopis Moderní revue), finance mu plynuly z platu c. a k. poštovního úředníka. Akviziční činnost tak doplňoval zejména dary od výtvarníků, které měl možnost navštěvovat v dílnách a ateliérech, a výměnami s dalšími sběrateli včetně těch zahraničních.

V sedmi oddílech virtuální galerie, ve kterých nechybí ani Karáskovi blízké umění české moderny a avantgardy, si návštěvníci prohlédnou téměř 300 děl. Galerii doplňuje edukační sekce s doprovodným programem pro děti a pedagogy. Formou animovaných videí, pracovních listů a podcastů s úryvky literární tvorby představuje život a dobu Jiřího Karáska s důrazem na symbolismus a dekadenci. 

Virtuální galerie je koncipovaná jako neukončený projekt, kam k původním 300 dílům budou přibývat další exponáty ze sbírek. Průběžným doplňováním databáze o další díla usilujeme o vytvoření plnohodnotné webové galerie v podobě, jakou jí před více než půlstoletím vtiskl sám Karásek, když své sbírky nechal vystavit v Tyršově domě,” doplňují kurátoři virtuální galerie, Barbora Vlášková a Jan Bouček z Oddělení uměleckých sbírek PNP. Památník národního písemnictví získal Karáskovu galerii do správy v roce 1955 poté, co byl Tyršův dům převeden na Institut tělesné výchovy a sportu. Sbírky Jiřího Karáska jsou v současnosti uloženy v Centrálním depozitáři v Litoměřicích.

Expozice Karáskovy galerie, PNP, fond Karáskova galerie

Virtuální výstava
Pořadatel: Památník národního písemnictví
Autoři a kurátoři: Barbora Vlášková, Jan Bouček
Odborný poradce: Vilma Hubáčková
Layout a grafický design: Jaroslav Tvrdoň, lab.SNG
Audiovizuální vzdělávací materiály: Kateřina Švejdová, Zuzana Dvorská Šípová
Technická realizace: lab.SNG

Dostupné z https://karasek.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/

Za podpory Ministerstva kultury ČR.

 

Kontakt:
Aneta Křižková

PR manažer
Oddělení prezentace sbírky
T: +420 778 757 662
E: krizkova@pamatnik-np.cz 
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
https://www.facebook.com/pamatniknarodnihopisemnictvi/
https://www.facebook.com/nejkrasnejsiceskeknihyroku/
INSTAGRAM
YOUTUBE

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.