Genocida Romů v době 2. světové války

23.07.2020 13:22|příspěvkové organizace

Památník Terezín zve zahájení dokumentární výstavy Muzea romské kultury. Vernisáž proběhne v kinosále Malé pevnosti a následně také ve výstavních prostorách v býv. tzv. Ženském dvoře (Principova alej 304, Terezín) v pondělí 3. srpna 2020 ve 14 hod.

 

Akce se koná u příležitosti Památného dne romského holocaustu. Výstava se věnuje tématu nacistického pronásledování a vyvražďování Romů za druhé světové války především na území dnešní České republiky.

Výstava je z hlediska doby jejího trvání koncipována jako střednědobá a předpokládáme její trvání cca 3 roky. Ode dne následujícího po vernisáži ji bude možné zhlédnout v býv. Ženském dvoře denně od 9 do 18 hod.

Vernisáž proběhne za dodržení všech aktuálně platných protiepidemických opatření v souvislosti s pandemií COVID-19. Jelikož jde o interiér a vzhledem k aktuálně se zhoršující situaci, je možné, že bude pro vstup do výstavních prostor vyžadováno zakrytí nosu a úst všech účastníků!

 

Kontakt:
Mgr. Tomáš Rieger

vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu, tiskový mluvčí
Památník Terezín
Principova alej 304, 411 55  Terezín
T: +420-416724549
M: +420-606333900
E: rieger@pamatnik-terezin.cz
W: http://www.pamatnik-terezin.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.