Historické město roku 2019

15.06.2020 10:21|ministerstvo
U příležitosti vyhodnocení krajských kol soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2019 spojené s titulem Historické město roku 2019.

 

  1. Akt předání cen se uskuteční ve čtvrtek 18. června 2020 ve 14 hodin v Českém muzeu hudby (Karmelitská ul., Praha 1), svolávaného ministrem kultury a ministryní pro místní rozvoj, předsedou SHS ČMS a prezidentem Českého národního komitétu ICOMOS.
     
  2. Tisková konference se uskuteční ve čtvrtek 18. června 2020 od 15,15 hodin hned po skončení předávání ocenění.

REGISTRACE https://www.historickasidla.cz/cs/pro-novinare/vyhodnoceni-souteze-o-titul-historicke-mesto-roku-2019.html  

- registrace nutná vzhledem k omezenému počtu osob

 

Krajští vítězové soutěže o titul Historické město roku 2019

Jihočeský kraj - Soběslav
Jihomoravský kraj - Ivančice
Karlovarský kraj - Karlovy Vary
Kraj Vysočina - Jemnice
Královéhradecký kraj - Hradec Králové MPZ
Liberecký kraj - Nový Bor
Moravskoslezský kraj - Štramberk
Olomoucký kraj - Šternberk
Pardubický kraj - Jevíčko
Praha - MČ Praha 1
Plzeňský kraj - Klatovy
Středočeský kraj - Kolín
Ústecký kraj - Žatec
Zlínský kraj - Uherské Hradiště

Všechny informace na https://www.historickasidla.cz/cs/soutez-historicke-mesto-roku/historicke-mesto-roku-2019/

 

Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ

Na základě usnesení vlády České republiky č. 209/1992 dne 2. listopadu 1994 byla podepsána zřizovací listina Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ. Signatáři tohoto dokumentu jsou reprezentanti subjektů garantujících Cenu - ministr kultury, ministr pro místní rozvoj a předseda SHS ČMS.

Cena sestává z monumentálního uměleckého díla z českého křišťálu symbolizujícího historická sídla (je majetkem Sdružení a na volnou plochu tohoto uměleckého díla jsou připisováni vítězové Ceny); replika Ceny je předávána vítěznému městu. K ocenění dále náleží pamětní grafický list a finanční částka 1 000 000,- Kč. 

Ocenění získávají také jednotliví krajští vítězové - obdrží pamětní grafický list od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a finanční částku 100 000,- Kč od Ministerstva kultury. Dvě města obdrží Cenu ministryně pro místní rozvoj - grafický list a finanční příspěvek 100 000,- Kč.

 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) vzniklo v roce 1990 z iniciativy starostů historických měst, kteří si po změně režimu uvědomili, nakolik je naše republika bohatá na kulturní bohatství a nakolik právě toto bohatství minulými poměry utrpělo. Za dobu své existence se Sdružení stalo významným činitelem na poli propagace kulturního dědictví a péče o ně. Sdružení je partnerem významných institucí, mezi nimiž v prvé řadě můžeme jmenovat Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj. Sdružení je také členem významné evropské organizace na poli péče a propagace 

kulturního dědictví Europa Nostra a aktivně se připojilo k tvorbě několika právních norem, které se dotýkaly péče o nemovité památky a specifických problémů historických sídel. 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (dále Sdružení) je zájmové sdružení právnických osob. Účelem a cílem této dobrovolné, zájmové, nestranické a nevládní organizace je aktivně přispívat k vytváření podmínek a účinných nástrojů pro zachování kulturního dědictví, zejména pak pro regeneraci území historických sídel včetně zlepšování stavu životního prostředí, dále pro jeho propagaci a pro jeho trvale udržitelné využívání.

 

Základní poslání a cíle Sdružení:

- popularizace a propagace významu a souvislostí kulturního dědictví především historických sídel

- uplatňování specifických problémů historických sídel při úpravě stávajících i navrhování nových právních norem, a to i těch, které ovlivňují ekonomické a právní postavení obcí a jejich hospodaření

- hledání a posléze uplatňování účinnějších nástrojů k posílení vztahu obcí a jejich orgánů k péči o kulturní dědictví tak, aby obce v následujícím období obstály v naplňování role, kterou jim v systému péče o kulturní dědictví svěřila reforma veřejné správy jak v oblasti samostatné, tak v oblasti přenesené působnosti

- spolupráce s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli Sdružení, které působí v ČR i v zahraničí

- popularizace účelu Sdružení a jeho činnosti, jakož i činnosti svých členů, i prostřednictvím veřejně přístupných informačních a datových sítí

- vytváření a upevňování vztahů obyvatel ke kulturnímu dědictví měst, kde žijí a tím přispívat k vytváření identity a sounáležitosti občanů.

Program
TZ v plném znění
 

Kontakt:
Mgr. Květa Vitvarová

ředitelka sekretariátu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Opletalova 29, Praha 1, 110 00
T: 224 237 558, 224 213 166
E: info@shscms.cz
W: www.historickasidla.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.