Historickým městem roku 2019 je město Štramberk

18.06.2020 17:42|ministerstvo

Dne 18. června 2020 se uskutečnilo v Českém Muzeu hudby v Praze slavnostní  vyhlášení vítěze celostátní soutěže Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2019. Vítězné město, kterým se stalo město Štramberk, může po dobu roku 2020 užívat titul „Historické město roku 2019“. Součástí ceny je také finanční odměna ve výši 1 000 000,- Kč.

 

Ze 14 letošních finalistů a krajských vítězů dostala Cenu ministryně pro místní rozvoj města Nový Bor v Libereckém kraji a Soběslav z Jihočeského kraje. Obdržela odměnu ve výši 100 tisíc korun, stejně jako všichni krajští vítězové. Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska,Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj, která oceňují nejlepší uplatnění dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Štramberk byl ve finále soutěže již dvakrát. V roce 2018 získalo Cenu časopisu Moderní obec.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda, který poděkoval všem zúčastněným a připomněl, že finanční Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je druhým nejdéle fungujícím programem Ministerstva kultury v oblasti státní památkové péče, a jedná se o program velmi úspěšný. Za dobu své existence, tedy od roku 1993, vložil stát prostřednictvím tohoto programu do obnovy kulturních památek na území městských památkových rezervací a městských památkových zón přes 5,4 mld. Kč a podílel se tak na obnově více než 17 tisíc kulturních památek v celkové výši téměř 14 mld. Kč. 

https://www.historickasidla.cz/cs/soutez-historicke-mesto-roku/historicke-mesto-roku-2019/

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.