Historickým městem roku 2020 je Havlíčkův Brod

23.06.2021 08:40|ministerstvo

Dne 22. června 2021 se uskutečnilo v Národním muzeu v Praze slavnostní vyhlášení vítěze celostátní soutěže Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2020. Vítězem soutěže se stalo  město Havlíčkův Brod, které zároveň může po dobu roku 2021 užívat titul „Historické město roku 2020“. Součástí ceny je také finanční odměna Ministerstva kultury ve výši 1 000 000,- Kč.

 

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil ředitel Odboru památkové péče Ministerstva kultury Jiří Vajčner, který poděkoval všem zúčastněným a připomněl, že finanční Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je druhým nejdéle fungujícím programem Ministerstva kultury v oblasti státní památkové péče, a jedná se o program velmi úspěšný. „Chtěl bych poděkovat všem přítomným a zejména Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska za veškerou práci, kterou na poli ochrany památkového fondu vykonává a za všechny činnosti, jimiž  v této nelehké době podporuje  ochranu kulturních památek a našeho kulturního dědictví.  Současná krize ukázala, jak důležitým segmentem naší společnosti je kultura. Nejenom kultura ve formě zábavního byznysu, ale i z hlediska ekonomického fungování naší společnosti.  Podle mého názoru kultura obstála a znovu se rozvine ve vší plnosti tak, jako v minulosti,“ uvedl ředitel Jiří Vajčner. 

Do letošního finále soutěže se dostalo 14 soutěžících; Praha 1, Prachatice, Ivančice, Cheb, Opočno, Dubá, Frenštát pod Radhoštěm, Olomouc, Vysoké Mýto, Horažďovice, Kutná Hora, Žatec, Havlíčkův Brod a Holešov. Cenu ministryně pro místní rozvoj a odměnu 100. 000,- Kč dostala města Kutná Hora a Žatec.  

Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj, která oceňují nejlepší uplatnění dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón.

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.