Husitské muzeum opět otevřeno

13.05.2021 15:18|příspěvkové organizace

V úterý 11. května otevřelo Husitské muzeum brány všech svých objektů. Návštěvníci se mohou těšit na nově zrekonstruované prostory Staré radnice, na podzim otevřenou expozici v Bechyňské bráně i dvakrát odloženou výstavu Teodora Buzu.

 

Vlajková loď Husitského muzea na Žižkově náměstí zpřístupnila od úterka stálou expozici Husité, ale také výstavu Tábor 600 let věnovanou dějinám města, instalovanou k loňskému výročí založení husitského Tábora obnovených místnostech v prvním patře Staré radnice. Citlivé renovace se dočkal také palác, a předvede se tak v celé své kráse včetně opukového městského znaku a autorského sádrového modelu jezdecké sochy Jana Žižky z dílny sochaře Bohumila Kafky, jejíž šestkrát větší bronzový originál stojí v Praze na Vítkově. Současná protiepidemická opatření však neumožňují skupinové prohlídky s průvodcem. Středověké podzemí si tak bude muset na otevření ještě počkat.

Rajský dvůr bývalého augustiniánského kláštera nabízí oázu klidu, z níž mohou návštěvníci vstoupit do galerie Ambit, kde je instalována část dvojité výstavy Teodora Buzu, pořádaná opožděně u příležitosti autorova životního jubilea. Nese název Doteky času, a zatímco obrazy a kresby zaplní městskou Galerii U radnice, v klášteře potěší grafika, malba na hedvábí a porcelán.

Dějinám Tábora od pravěku po třicetiletou válku se věnuje nová expozice v Bechyňské bráně, instalovaná v létě roku 2020. Na návštěvníky tu čekají zajímavé exponáty se sbírek Husitského muzea, modely, dioramata, kiosky s digitálním obsahem, ale také část Táborského pokladu, který měl do roku 2017 své místo ve sladovně bývalého pivovaru. Zpřístupněna je i vyhlídková kotnovská věž, umožňující pohled na Tábor z výšky.

Své brány otevře také Blatské muzeum v Soběslavi zaměřené na regionální přírodovědu, historii a národopis. V Rožmberském domě lze od úterý navštívit stálou expozici Příroda Táborska a Soběslav – město pětilisté růže. Začátkem června tu zahájí výstavu Savci Táborska, seznamující prostřednictvím fotografiích a řady zcela nových exponátů se všemi druhy savců žijícími v regionu. V galerii Smrčkova domu bude sezóna začínat výstavou z díla táborské sochařky Heleny Drdové, pořádanou k jejímu životnímu jubileu. Muzejní budova na náměstí Republiky zpřístupní samozřejmě i své stálé expozice: Otakar Ostrčil a Soběslav, Krajina Táborska ve výtvarném umění a Život na Blatech a Kozácku, která si v roce 2017 vysloužila druhé místo v prestižní celostátní soutěži Gloria musaealis.

Podle platných nařízení vlády jsou ve všech objektech omezeny počty návštěvníků, trvá povinnost zakrytí dýchacích cest a rozestupy mezi osobami s výjimkou členů stejné domácnosti. Prosíme tedy všechny předem o shovívavost a dodržování aktuálních pravidel návštěvnického provozu!

POZOR!
Oblíbení víkendoví Sobotníci, kteří se měli vrátit po delší odmlce již tento víkend, se přesouvají na sobotu 29. 5. !


 

Kontakt:
Bc. Kateřina Mikulandová
asistentka
Husitské muzeum v Táboře
T: 381 252 242, 381 251 884
W: http://www.husitskemuzeum.cz/, facebook, YouTube

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.