Husitské muzeum v Táboře zve na přednášku

09.10.2019 14:51|příspěvkové organizace

Přednáška proběhne ve čtvrtek 10. 10. 2019 od 17:00.a tématem bude "Táborský rodák rytíř Václav Trnka z Křovic.

 

Současně prosíme o pochopení malého posunu jejího začátku z důvodu konání pietního aktu k uctění památky Jana Žižky z Trocnova na Žižkově nám. od 17 hod. Přednáška v muzeu bude zahájena po skončení pietního aktu cca v 17.35.

Kontakt:
Bc. Kateřina Mikulandová
asistentka
Husitské muzeum v Táboře
T: 381 252 242, 381 251 884
W: http://www.husitskemuzeum.cz/

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.