Hygienická opatření týkající se uvolňování činnosti kulturních subjektů

06.05.2020 18:08|ministerstvo

Usnesením vlády České republiky ze dne 23. 4. 2020, o uvolňování některých podnikatelských a dalších činností je od pondělí 11. 5. 2020 možné obnovit provoz muzeí a galerií.

 

Předložená doporučení vznikla ve spolupráci s metodickými centry Ministerstva kultury,  Českým výborem ICOM, Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., Radou galerií ČR a Českým svazem muzeí v přírodě. Jedná se o souhrn doporučení, který pouze doplňuje obecné pokyny stanovené vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví. Tato doporučení jsou aktuální k 6. 5. 2020 a budou průběžně doplňována s ohledem na vydaná nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví.

Doporučení Ministerstva kultury pro muzea a galerie

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.