Nastavení cookies

IDU vydal publikaci Metodika mapování nezávislého divadla

20.01.2022 17:36|příspěvkové organizace

V rámci své výzkumné činnosti vydal Institut umění – Divadelní ústav ke konci roku 2021 elektronickou publikaci od autorů Petra Prokopa a Luboše Louženského, která definuje nezávislé divadlo a nastavuje měření jeho objemu, velikosti a výkonu.

 

Cílem metodiky je nastavit sběr a vyhodnocení dat, která mohou přispět ke zjištění skutečného stavu nezávislých divadel, jejich financování, zaměstnanosti, počtu představení a diváků, cílových skupin, právních forem a dalších ukazatelů. Implementace a aplikace metodiky může přispět k optimalizaci kulturních strategií a kulturního plánování. Metodiku je možné použít i pro ostatní segmenty divadelního a kulturního systému. 

 „Statistikou v oblasti kultury se zabýváme už několik let. Na počátku byla naše nespokojenost se stavem, ve kterém se česká divadelní statistika nachází, a snaha vymyslet systém, který by odpovídal současným světovým trendům a věrně zobrazoval českou divadelní realitu. Když nás IDU oslovil ke spolupráci na výzkumném projektu, který řeší mapování nezávislého divadla, tak to pro nás bylo logické pokračování. Nezávislé divadlo je amorfní a těžko uchopitelná část českého divadelního trhu, takže základní výzvou bylo vytvořit odolnou definici, která tento segment přesně ohraničí.“, říká jeden z autorů Petr Prokop.

Publikaci lze stáhnout na tomto odkazu.

 

Kontakt: 
Anna Poláková
T: +420 721 431 516
E: anna.polakova@idu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.