Nastavení cookies

Jan Amos Komenský učenec v labyrintech Evropy 17. století

29.09.2020 13:45|příspěvkové organizace

Výstava připravená Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě ve spolupráci s Českým centrem v Římě, Velvyslanectvím české republiky v Římě, Muzeem di Roma v Římě a dalšími partnery je upomínkou na 350. výročí úmrtí tohoto učence, který skonal 15. 11. 1670.

 

Muzeum soustavně pečuje o odkaz Jana Amose a snaží se jej různými formami prezentovat i v zahraničí. Kromě zemí jeho působení – Polska, Anglie, Švédska, Maďarska a zvláště Nizozemska se snaží oslovit veřejnost i ve státech, které s Komenským nejsou přímo spojovány. V Itálii je Komenský odborníkům znám a vyšla o něm řada publikací. Sám Jan Amos pracoval s mnoha díly svých katolických současníků z Itálie či Španělska. Dokonce vedl vstřícnou knižní polemiku s česko-italským kapucínem Valeriánem Magni o základech křesťanské víry. Nekompromisní byl ovšem vůči politické koncepci Niccoly Machiavelliho, která je opakem Komenského humanistického myšlení. 

Komenský patří k největším evropským myslitelům raného novověku. Záběrem svých znalostí a zájmů byl jedním z posledních polyhistorů vůbec. Dostalo se mu čestného titulu Učitel národů, neboť patří k zakladatelům moderního a efektivního pojetí výuky. Pedagogika však pro Komenského byla zejména nástrojem k dosažení mnohem komplexnějších cílů, k nápravě celé společnosti, náboženství, politiky a vědění. Poukázal na pravé lidství a celoživotní rozvoj každého člověka. 

Snahou autorského týmu této výstavy proto bylo představení Evropana Komenského prostřednictvím soudobých tisků jeho prací a vybrána byla díla pedagogická, filosofická, teologická i přírodovědná. Za ústřední motiv je pak možno považovat labyrint. V literárním díle Labyrint světa a Ráj srdce autor stylizovaný do postavy Poutníka prochází svět v jeho pestrosti, ale i ve falešných touhách lidí. Vystavené grafiky Milivoje Husáka jsou rovněž inspirovány Komenského Labyrintem. Kromě soudobých tisků, grafik a Komenského map bude výstava doplněna o multimediální prvky produkční společnosti Vision Factory. 

Labyrint byl pro Komenského tématem, jež jej provázelo po celý život, prolínalo se celým jeho dílem a tvořilo i jeden z prvků jeho filosofické závěti, díla Unum necessarium (Jedno nezbytné). Jan Amos byl dítětem své doby, s velkými objevy i omyly, humanistickými i pedagogickými přístupy respektující přirozenost člověka. 

Museo di Roma


Kontakt:
Robert Provodovský
pracovník vztahů k veřejnosti, produkční
Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě
M: +420 603 370 227
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.