Janua linguarum reserata

07.06.2021 14:55|příspěvkové organizace

Letos naše muzeum připomene krátkodobou výstavou 390 let od prvního vydání Komenského učebnice Janua linguarum reserata (Dveře jazyků otevřené).

 

Záměrem spisu bylo spojit výuku jazyků (slov, vět, komunikace) a výuku věcnou (poučení o vesmíru, přírodě, společnosti, Bohu), proto Jan Amos navrhnul jeho jasnou strukturu, kdy zhruba 8 000 latinských slov bylo seřazeno do 100 tematických kapitol po 10 větách. V pozdějších vydáních se vedle latiny objevoval jazyk národní, případě více jazyků. K dispozici jsou tak i vydání čtyřjazyčná. Koncept Januy se brzy rozšířil a často se stávalo, že vydavatelé sice vyšli z Komenského záměru, ale dílo pozměnili. Na výstavě bude k vidění několik vydání Januy, která Komenského proslavila a kterou používali při studiu i vladaři, jak dokazuje příklad švédské královny Kristiny.  

11. červen – 2. září 2021 | malý výstavní sál
 

Kontakt:
Robert Provodovský
produkční, pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě
T: +420 572 632 288 linka 216
M: +420 603 370 227
E: provodovsky@mjakub.cz
W: www.mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.