Jmenování nového ředitele MUSEa+

01.07.2021 17:25|příspěvkové organizace

K 1. 7. 2021 byl ředitelem nové příspěvkové organizace Ministerstva kultury MUSEum+ jmenován PhDr. Jaroslav Dvořák.

 

Nový ředitel má dlouholeté zkušenosti z práce na poli muzejnictví, zároveň je etablován v regionu (Moravskoslezský kraj), ve kterém MUSEum+ vzniká. J. Dvořák absolvoval obor historie–muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě a svá vysokoškolská studia zakončil rigorózním řízením na Masarykově univerzitě v Brně. Následně působil dlouhá léta v Muzeu Beskyd Frýdek–Místek, ve kterém prošel několika pozicemi od odborného etnografického pracovníka přes vedoucího společenskovědního oddělení až po náměstka ředitele. Vedle toho působil několik let v komunální politice (mj. též jako starosta města Nový Jičín). Před dvěma lety se stal předsedou pracovní skupiny, jejímž hlavním úkolem bylo přispět k realizaci projektu MUSEa+ a ve své nové funkci ředitele chce tento projekt dokončit. Smyslem nového MUSEa+ má být vybudování inovativního muzea, které by v sobě skloubilo důraz na uchování historického dědictví průmyslového regionu Dolní oblast Vítkovice s moderními technologiemi a postupy na poli kulturních a kreativních průmyslů.

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.