Nastavení cookies

Ke stému výročí vychází kniha přednášek Josefa Svobody: Architektura imaginárního

08.10.2020 12:18|příspěvkové organizace

Institut umění – Divadelní ústav a vydává knihu složenou z přednášek scénografa Josefa Svobody odprezentovaných v roce 1986 v Miláně. Kniha nese název Architektura imaginárního a její křest proběhne v Galerii středočeského kraje v Kutné hoře 10. 10. 2020 v rámci zahájení výstavy Josef Svoboda – scénograf. 

 

Na počest letošního stého výročí narození Josefa Svobody (1920 – 2002) připravil na jaře 2020 IDU také online výstavu, která byla prodloužena do konce roku 2020.

V roce stého výročí narození Josefa Svobody, jednoho z nejvlivnějších scénografů světového divadla, se českým čtenářům vůbec poprvé v úplnosti dostává vzácný doklad jeho pedagogické činnosti a uvažování o divadle: přepisy přednášek, které vedl na milánské Škole dramatického umění Paola Grassiho roku 1986. Unikátní master class představuje Svobodu coby všestranného divadelníka, u nějž se praktické myšlení a dokonalé zvládnutí technologií a řemesla snoubí s mimořádným koncepčním, dramaturgickým uvažováním o úloze výtvarné stránky inscenace. Svoboda všechny své teze dokládá na zcela konkrétních příkladech a nechává nahlížet do zákulisí řady významných inscenací českého i světového divadla čtyřicátých až osmdesátých let 20. století. Bohatý obrazový doprovod navíc přináší řadu fotografií a návrhů, jež dosud nebyly knižně publikovány.

Svobodovy scénografické přednášky z milánské Školy dramatického umění Paola Grassiho nemusejí být českým čtenářům úplně neznámé. V dosavadní literatuře se často uváděly pod názvem Milánské lekce – italská publikace, jejíž editorkou byla Flavia Foradiniová, totiž vyšla v takto pojmenované edici. Nynější text v překladu Mariny Feltlové vychází z tohoto původního italského vydání. V archivu Josefa Svobody se zároveň dochovaly i videonahrávky z těchto seminářů, které jsou v knize reflektovány. Oproti italské publikaci jsou opraveny dílčí nepřesnosti (zejména ohledně datace inscenací či dalších obdobných historických detailů), je ovšem zachován formát zaznamenaných přednášek včetně dotazů z auditoria.

IDU také na počest výročí vytvořil online výstavu, dostupnou na webových stránkách http://svoboda100.idu.cz/, nově přístupnou až do konce roku 2020. Dílo Josefa Svobody je tak možné si přiblížit i za současných omezení.

 

Kontakt:
Marie – Luisa Purkrábková
PR IDU
T: +420 224 809 196
M: +420 739 690 925
E: luisa.purkrabkova@idu.cz
W: www.idu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.