Kolik životů měla a má středověká keramika?

19.05.2021 18:57|příspěvkové organizace

Možná zvláštní otázka, řeknete si, a přesto je na místě. Moravské zemské muzeum otevírá ve středu 19. května zbrusu novou výstavu, která na tuto otázku hned odpovídá.

 

Trojí život středověké keramiky - tak se totiž jmenuje výstavní projekt, který, jak věříme, po dlouhém a smutném období potěší příznivce historie a návštěvníky Moravského zemského muzea. 

Výstava se snaží zachytit vývoj středověké keramiky ve všech etapách jejího života mezi lidmi, tedy od jejího zrodu v hrnčířské dílně přes její uplatnění v domácnosti až po „život po životě“ -  laboratorní a muzejní zpracování archeologických nálezů keramických pozůstatků. 

Výrobky z hlíny se řadí mezi nejstarší doklady lidské činnosti. „Ale teprve oheň dal těmto lidským výrobkům odolnost a trvanlivost. Tak vznikla keramika, která je až dodnes neodmyslitelnou součástí běžného života“ vysvětluje řešitelka projektu za MZM PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc.. 

Ve středověku byla keramika lehce dostupným a nepostradatelným pomocníkem v mnoha oblastech každodenního života, zejména pak v domácnosti. Převládala především v kuchyni a na jídelním stole, ale známe i keramické pokladničky na drobné úspory, kahánky ke svícení či dokonce nočníky. Cenné informace o detailech každodenního života, např. o oblékání, přináší drobná keramická plastika, zřejmě dětské hračky, dárky a upomínky z pouti. „Spotřeba běžného keramického nádobí v domácnostech byla obrovská, proto se keramika tak hojně nachází v odpadních jímkách středověkých měst. Výstava tedy přináší reprezentativní výběr keramické produkce čtyř královských měst Brna, Jihlavy, Plzně a Českých Budějovic, která jsou po stránce archeologické dobře prozkoumána a zmapována“, dodává Zdeňka Měchurová.

Na výstavu navazuje dobře vybavená dětská dílna, která umožní malým návštěvníkům vyzkoušet si práci středověkého hrnčíře i novodobého archeologa a muzejního restaurátora. Výstava bude instalována jako putovní; MZM bude jejím prvním zastavením, za nímž budou následovat Jihlava a Plzeň. 

Výstava je jedním z hlavních výstupů grantového projektu Ministerstva kultury ČR na léta 2018-2021 s názvem Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví.

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8
19. 5. – 3. 10. 2021

 

Kontakt: 
Barbora Javorová

Tiskový a PR servis
T: +420 602 812 682 
E: bjavorova@mzm.cz

PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc..
T:
 +420 533 435 253, 731 051 670
E: zmechurova@mzm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.