Komiks – letošní priorita Českého literárního centra

12.06.2020 12:06|příspěvkové organizace

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny (dále jen ČLC), se v souladu se svými dlouhodobými dramaturgickými plány pro letošní rok i v následujících měsících  zaměří na podporu komiksových děl a jejich tvůrců. 

 

Český komiks se poslední dobou těší zvýšenému zájmu v zahraničí, o čemž svědčí například nedávné uveřejnění komiksu Drak nikdy nespí (vytvořili J. Grus, V. Mašek, D. Baban; přeložil B. Meunier) ve Francii či blížící se vydání komiksu Zátopek (J. Novák, J. Švejdík; přel. J. Novák, P. Kaye) v Británii.

ČLC podpoří český komiks třemi cestami: rezidenčními pobyty, digitálním programem a akcemi v ČR i zahraničí. V červnu pobývá v Praze na rezidenci ČLC překladatel Daniel Ordóñez, jenž překládá komiks Svatá Barbora (M. Šindelka, V. Mašek, M. Pokorný) do španělštiny. Ve stejný měsíc probíhá tvůrčí pobyt Jindřicha Janíčka, jemuž ČLC umožnilo rezidenci v Broumově. Chystá se i zahraniční výjezd: Karel Osoha bude v říjnu tvořit v anglickém městě Kendal – jeho pobyt je výsledkem spolupráce mezi ČLC a anglickým komiksovým festivalem Lakes. 

Právě česká účast na komiksovém festivalu Lakes (9. – 11. 10.) bude jedním z pilířů komiksového podzimu. Festival, který letos proběhne digitálně, poskytne českému komiksu značný prostor. V přípravě je pět českých vstupů, největším z nich bude interaktivní výstava autorky Toy_Box. Spolupráce ČLC s Lakes vyvrcholí v říjnu 2021, kdy bude ČR hostující zemí festivalu.

Mezi další letošní projekty ČLC patří soutěž „Komiks za komiks“, jež proběhla v průběhu jara a zapojilo se do ní 86 soutěžících všech věkových kategorií (více ZDE). V září ČLC spustí seriál „Český komiks ve světě“, který formou krátkých videí představí zahraniční úspěchy českých komiksových tvůrců. Řeč bude například o recepci děl Lucie Lomové a Jaromíra Švejdíka v zahraničí či o projektech (výstavách, festivalových vystoupeních) na podporu českého komiksu a jeho tvůrců. Účast v seriálu, který bude během podzimu zveřejňován na Facebooku ČLC, přislíbili zahraniční nakladatelé, akademici i překladatelé. 

Navzdory omezením souvisejících s pandemií koronaviru ČLC letos zcela nevzdává ani svou stěžejní činnost: podporu a organizaci literárních akcí v ČR i zahraničí. Jakmile to bude možné, proběhnou výjezdy českých autorů na festivaly v sousedních zemích. Potvrzená je účast Lucie Lomové a Davida Böhma na rakouském veletrhu Buch Wien. V plánu je také workshop Marka Rubce v Polsku. V Maďarsku by měly proběhnout workshopy s Jindřichem Janíčkem a Jakubem Plachým, kterým v uplynulých dvou letech vyšly překlady jejich knih v maďarštině.  Na pražský festival Frame (31. 10. – 1. 11.) pak ČLC pozve zahraniční vydavatele komiksu. Zájezd má podpořit festival Frame a posílit spolupráci mezi českou a zahraniční komiksovou scénou.

ČLC letos mimořádně nabídlo autorům také přímou finanční podporu. V souvislosti s pandemií koronaviru vypsalo stipendium pro české autory. Mezi 16 vybranými stipendisty jsou hned čtyři komiksoví tvůrci (Džian Baban, Juliána Chomová, Lucie Lomová a S.d. Ch.). Více o stipendiu se dočtete ZDE.  

Více informací: www.czechlit.cz

 

Kontakt:
Mgr. Bc. Klára Přibylová
Public Relations 
Prezentace ČR - knižní veletrhy / Czech presentations - Book Fairs
České literární centrum / Czech Literary Centre
​T: +420 770 190 776
E: Klara.Pribylova@mzk.cz 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.