Nastavení cookies

Konference The days after se zaměří na hry Karla Čapka ve světle současných společenských změn

25.01.2021 19:16|příspěvkové organizace

Institut umění – Divadelní ústav pořádá ve spolupráci s dalšími partnery mezinárodní konferenci, která se věnuje historii inscenování i současnému zpracování titulů R.UR. a Bílá nemoc. Současně představí online galerii studentských scénografických návrhů k Bílé nemoci, která vznikla v rámci projektu PQ Studio: Common Design Project. 

 

25. ledna 2021 si připomeneme 100. výročí uvedení divadelní hry RUR Karla Čapka v Národním divadle v Praze. Na zvláštní naléhavosti získala nejen tato hra, v níž se poprvé objevilo slovo "robot", ale zejména drama Bílá nemoc, jehož nadčasovost odhalila pandemie SARS-CoV-2. Konference The Days After: Etická dilemata industriální a post-industriální společnosti  v divadle 20. a 21. století ve světle divadelních her Karla Čapka RUR a Bílá nemoc se uskuteční na platformě Zoom ve dnech  26.-27.1.2021. „Dvoudenní mezinárodní online konferenci pořádá Oddělení mezinárodní spolupráce IDU ve spolupráci  s Pražským Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, Společností bratří Čapků, Českými centry a Slezskou univerzitou a nabídne příležitost k setkání teatrologů, dramaturgů, kurátorů a režisérů z ČR, Slovenska, Slovinska, Turecka, Portugalska, Německa a Kanady. Tematiku her RUR a Bílá nemoc nahlédne konference jak optikou současné interpretace těchto Čapkových her v českém, rakouském a portugalském prostředí, tak prostřednictvím vybraných příkladů jejich uvedení v minulosti v Německu, balkánských zemích, Velké Británii, USA, Španělsku nebo na Slovensku.“  říká Martina Pecková Černá z koordinačního týmu konference.

Během prvního dne konference vystoupí v bloku věnovanému etickým a společenským kontextům s příspěvkem o současných dilematech ve vztahu k současnému stavu techniky a  technologie socioložka Tereza Stöckelová a další program se bude soustředit především na historii uvádění obou her, do nějž přispějí například expert na dramatiku Karla Čapka Hasan Zahirović, teatrologové Veronika Ambros z University of Toronto a Karol Mišovic ze Slovenské akademie věd nebo ředitel Památníku Karla Čapka. Druhý konferenční den se zaměří na současné interpretace R.U.R. a Bílé nemoci, poslední blok bude věnován scénografickému ztvárnění obou her, jehož součástí bude například příspěvek teatrologů Věry Velemanové z Kabinetu pro studium českého divadla IDU a vedoucího Divadelního oddělení Národního muzea Libora Vodičky a budou v něm prezentovány také výsledky platformy PQ Studio. Z konference vyjde následně sborník příspěvků, kompletní program konference naleznete na tomto odkaze: https://www.idu.cz/cs/o-nas/projekty-a-infoportaly/1697-the-days-afterKonferenci můžete sledovat na tomto odkaze

PQ Studio je vzdělávací platformou Pražského Quadriennale (PQ) pod kurátorským vedením kanadského scénografa Patricka Du Worse. V reakci na karanténní opatření a dočasnému přerušení prezenční výuky se PQ rozhodlo na jaře 2020 spustit speciální online verzi kurzu Common Design Project – The White Plague. Cílem bylo podpořit pedagogy i studenty scénografie a prozkoumat možnosti online výuky. Studenti byli uvedeni do hry Karla Čapka Bílá nemoc, v závěru každého semestru odborná porota, kterou tvořila scénografka a umělecká ředitelka PQ Markéta Fantová, designér a kurátor Patrick Du Wors, umělkyně a kurátorka Sophie Jump, vybrala nejlepší projekty. Ty byly dále hodnoceny expertní skupinou složenou z umělců a teoretiků. Vyvrcholením PQ Studia je  spuštění online galerie PQ Studio: Common Design Project (odkaz: cdp.pq.cz), v níž se ty nejlepší projekty představí. 

Do online verze PQ Studia se celkově přihlásilo padesát studentských týmů z celého světa. Na konci letního semestru byly vybrány 4 projekty z celkových jedenácti přihlášených. Do podzimního semestru se přihlásilo třicet-devět univerzit a odborná porota vybrala 12 nejlepších projektů. "Byla to skutečně výzva koordinovat tým a univerzity z celého světa, nacházející se v různých časových pásmech. Organizovat on-line cally se sto účastníky a věřit, že nenastanou technické problémy. Ale zvládli jsme to!,” přibližuje charakter on-line vzdělávání mladých designérů Markéta Fantová, umělecká ředitelka PQ. Více o projektu najdete na https://www.pq.cz/pq-studio/

 

Kontakt:
Marie – Luisa Purkrábková
PR
IDU
T: +420 224 809 196
M: +420 739 690 925
E: luisa.purkrabkova@idu.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.