Nastavení cookies

Konference Umění online?

08.11.2020 16:28|příspěvkové organizace

Přijměte naše pozvání na Zoom konferenci „Umění online?  Jak učit umění online – Zkušenosti a inspirace z uměleckých oborů“, která se uskuteční v sobotu 14. listopadu 2020 na platformě Zoom.

 

Situace s COVID přinutila umělce i pedagogy sdílet a předávat umění online. Jak se s touto nelehkou situací vypořádávají dramatická výchova, hudba, zpěv, tanec, film či výtvarné umění? Dá se umění učit online? Jakými cestami? Přináší online forma výuky něco prospěšného? Každý umělecký obor i každý „aktér“ se s nastalou situací vypořádává jinak. Pojďme se mezi jednotlivými uměleckými obory vzájemně inspirovat a dodat si „kuráž“ do nelehkých časů, které nás ještě v umění a kultuře čekají. Na konferenci „Umění online?“ přivedeme k sobě různé umělecké obory (divadlo, hudba, zpěv, tanec, výtvarné umění, film) a budeme společně sdílet to, co se nám prozatím daří i nedaří: zajímavé projekty i postupy, inspirace, zkušenosti.

Konference je zdarma. Je možné se přihlásit do 11. listopadu 2020.
Kontakt: konference@nipos.cz

Web akce a přihláška: https://konference.nipos.cz/2020-umeni-online/

 

Kontakt:
Kateřina Klementová
projektová manažerka
útvar ARTAMA
T: 770 144 285
E: klementova@nipos.cz

Josef Dušek
public relations
T: 778 702 494
E: dusek@nipos.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.