Kultura má šanci získat 8,15 mld. korun v rámci Národního plánu obnovy, vláda schválila návrh ministra kultury

17.05.2021 21:30|ministerstvo

Vláda schválila návrh Národního plánu obnovy (dále NPO) pro jednání s Evropskou komisí. Ministerstvo kultury tak získá 8, 15 mld. korun na rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Zásadní část peněz se rozdělí mezi lety 2022-2024. Podíl investic v rámci těchto evropských prostředků do kultury bude tak patřit k nejvyšším v Evropské unii.

 

Jedná se o zásadní změnu přístupu ke kultuře v ČR a zohlednění jejích dopadů na společnost i ekonomiku. Investice Ministerstva kultury v tomto směru odpovídají novému strategickému rámci popsanému v připravované Státní kulturní politice 2021-2025+, který počítá se širší rolí kultury v ČR. „Považuji za přelomový krok, že se nám z balíku evropských peněz oproti původně navržené 1 miliardě korun podařilo prosadit miliard 8. Kultura je důležitá součást české ekonomiky a NPO vidím jako nástroj, jak podpořit lidský potenciál, který v této zemi máme. Vedle investic do kulturních a kreativních center v regionech budeme tak cíleně podporovat například původní filmovou a televizní tvorbu nebo české herní vývojáře. A tím i kvalitní pracovní místa s důstojnými mzdami a vysokou přidanou hodnotou,“ říká ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Širší role kultury se v rámci tvorby NPO projevila na zařazení meziresortních iniciativ jako je například podpora aplikovaného výzkumu v oblasti sociálních, humanitních a uměleckých věd za 800 mil. Kč. Ta je zásadní nejen pro rozvoj kulturního a kreativního sektoru, ale také pro zvyšování celospolečenské odolnosti. 

Investice a reformy jsou v komponentě Ministerstva kultury v rámci NPO rozděleny do tří hlavních oblastí. Investovat 3,4 mld. korun se bude do rozvoje regionálního kulturního a kreativního sektoru. Tyto finance do infrastruktury doprovází i podpora pro rozvoj lidského kapitálu a obnovu pandemií poničených sítí za 800 mil. Kč. Součástí je i reforma, která zavede status umělce a umělkyně a přímo reaguje na zkušenosti s aktuálně probíhající pandemií. 

Investice Ministerstva kultury se však zaměří nejen na obnovu, ale i na dlouhodobé posílení kulturního a kreativního sektoru. Celkem v této oblasti bude investováno 1,76 mld. Kč. Digitalizace kulturního obsahu pomůže například se zpřístupněním kulturního dědictví a pomůže zvýšit dostupnost kultury v ČR. Technologická modernizace kulturních institucí pak reaguje na dlouhodobý problém kulturní infrastruktury. Díky oběma iniciativám budou moci kulturní instituce poskytovat nové a efektivnější služby.

V neposlední řadě je díky iniciativám NPO možné zásadně rozvíjet kulturní a kreativní odvětví. Celkové investice dosáhnou 1,38 mld. Kč. Reforma Státního fondu kinematografie umožní efektivnější podporu audiovize včetně herního vývojářství. Zavedení nástroje kreativních voucherů pro malé a střední podniky napomůže s přístupem inovativních podniků ke službám kreativních profesionálů.  

Ačkoliv tak pandemie v celém světě tvrdě dopadla na kulturní a kreativní sektor, Národní plán obnovy poskytne české kultuře šanci na rozvoj a posílení v dalších letech. 

 

 

Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.