Kultura volí dialog: Předvolební debaty k prioritám v kultuře začaly v Senátu

22.06.2021 18:20|příspěvkové organizace

Zástupci odborné veřejnosti, rezortů, veřejné správy a politických stran se sešli na půdě českého Senátu, aby diskutovali o zásadních tématech kultury a umění, k nimž bude muset příští vláda zaujmout jasný postoj.

 

Akci pod patronátem místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové pořádalo České středisko Mezinárodního divadelního ústavu (ITI) s Institutem umění – Divadelním ústavem (IDU), Činohrou Národního divadla a Centrem experimentálního divadla v partnerství s HAMU.

Senát se zasadí o to, aby byl definován status umělce, můžeme se poučit od sousedních států, ve kterých je specifické postavení umělců v legislativě reflektováno. Je pro mě překvapením, že zatím u nás není řešeno. Hlavní a zásadní pro demokracii jsou pro mě nestranná veřejnoprávní média,” dodává k diskutovaným tématům místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová.

Jak funguje Ministerstvo kultury a mezirezortní spolupráce, jak se projeví v praxi nové strategické dokumenty, jakými jsou Státní kulturní politika, Strategie KKO (kulturních a kreativních odvětví) a Národní plán obnovy, v jakém legislativním prostředí se pohybujeme a co je na něm třeba změnit, to byly okruhy témat, která do detailu diskutovali experti na dopoledních kulatých stolech v prostorách Hudební a taneční fakulty AMU, aby se odpoledne sešli se zástupci relevantních politických stran v reprezentativních prostorách Senátu Parlamentu ČR.

V dopoledním bloku se sešli u 3 kulatých stolů experti významných profesních organizací, jako jsou Asociace nezávislých divadel, Asociace profesionálních divadel, Česká obec hudební, Asociace režisérů a scénáristů, Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů, Česká asociace festivalů, Obec překladatelů, Platforma nakladatelů a nezávislých knihkupců, Herecká asociace, Rada galerií a další asociace za tanec, nový cirkus, design, fotografii, a rovněž ochranné autorské svazy či AMU. Diskusi vedli se zástupci MK ČR a MF ČR, k nimž se v odpoledním bloku v Senátu přidali reprezentanti MZV, MPO, Asociace krajů, Svazu měst a obcí ČR a politických stran.

Legislativními tématy diskutující provedl Mario Kubaš, který se postaral i o závěrečné shrnutí v Senátu. Témata kolem vícezdrojového financování, 1 % na kulturu a vztahu státu s kraji a obcemi moderovala Pavlína Kvapilová. Fungování MK ČR a jeho vztahům s ostatními rezorty se věnoval Saša Michailidis.

Do Senátu byli pozváni reprezentanti parlamentních stran (ANO, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, Piráti, SPD, STAN, TOP 09) k debatě, která byla živě streamována. Odpolední blok zahájila místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová, diskusi s hosty moderovala Yvona Kreuzmannová. Diskusní setkání navazují na předvolební debaty „Kultura volí“, které České středisko Mezinárodního divadelního ústavu společně s dalšími partnery pořádalo v letech 2010, 2017 a 2018. Na akci naváže v září 2021 veřejná předvolební superdebata.Kontakt: 
Veronika Černohous
T:
775 850 098
E: veronika.cernohous@idu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.