Libušín přilákal na 18 200 turistů

02.09.2020 18:22|příspěvkové organizace

Od slavnostního otevření Libušína, které proběhlo 30. 7. 2020, si znovuobnovený Libušín prohlédly tisíce návštěvníků. Za jeden měsíc tak Libušín navštívilo 18 200 osob. Jako poděkování veřejnosti za podporu sbírky na Libušín probíhaly komentované prohlídky zdarma. 

 

 „Jsem velmi rád, že jsme Libušín již od prvního dne otevřeli veřejnosti formou komentovaných prohlídek. Po celou dobu obnovy jsme Libušín stavěli všichni společně, s obrovským zájmem veřejnosti, médií a spolupracujících organizací. Jen první den si objekt prohlédlo více jak 600 osob. Nechyběla prohlídka pro dárce, kteří se významnou měrou podíleli na obnově. Následně průměrně každý den, vyjma pondělí, zhlédlo Libušín na 650 osob. Po celou dobu se průvodci setkávali s nadšenými turisty a obdivovateli díla Dušana S. Jurkoviče. Podle návštěvní knihy je vidět, že na Libušín zamířili lidé z celé České republiky, ze Slovenka a také několik zahraničních turistů,“ sdělil Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě. 

Mezi záznamy v Knize hostů se objevily např. tyto citace: „Hluboká úcta všem, kdo se podíleli na obnově Libušína.“ nebo “Jako Fénix z popela povstal i národní Libušín. Ať žije svým životem další desítky let a jeho sláva nehyne.“

Návštěvníci, kteří se chtějí dovědět víc o obnově Libušína, mohou zhlédnout výstavu „Libušín znovuzrozený“, která se nachází ve výstavním sále Sušáku a je otevřena shodně s provozní dobou Valašského muzea v přírodě. 

Další připravovanou akcí bude odborná konference „Libušín znovuzrozený“, jež se uskuteční 22.-23. 10. 2020.

 

Kontakt:
Ing. Jindřich Ondruš

generální ředitel
Národní muzeum v přírodě
T: +420 571 757 101
​E: ondrus@vmp.cz

Bc. Pavlína Polášková
pracovník vztahů k veřejnosti
T: +420 571 757 173
E: polaskova@vmp.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.