Nastavení cookies

Literární programová řada „Echo Tschechien 2020“ končí

16.12.2020 17:12|příspěvkové organizace

Se závěrem roku končí programová řada s českými autory v německy mluvících zemích nazvaná „Echo Tschechien 2020“, která po hostování České republiky na Lipském knižním veletrhu 2019 nabídla čtení, diskuze a další kulturní akce, a otevřela další brány německojazyčného knižního trhu pro českou literaturu – jen na podzim 2020 proběhla více než desítka akcí s českými autory i přes komplikace způsobené pandemií koronaviru.

 

Projekt realizovala Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury České republiky společně s Českým literárním centrem v Praze a řadou dalších kooperačních partnerů.

 

 

Prof. Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny v Brně, zdůrazňuje: „Rok 2020 byl pro nás všechny velkou výzvou. Několikrát jsme museli v plném literárním běhu zpomalit. Naše již naplánovaná literární setkání na knižních veletrzích v Lipsku, Londýně, Paříži, Boloni a Varšavě byla na jaře 2020 nečekaně zrušena, zatímco mnoho podzimních akcí, jako Frankfurtský knižní veletrh nebo náš česko-německý festival v Lipsku, bylo převedeno do digitální podoby. Jsem hrdý na to, že se nám i přes obtížné podmínky podařilo zviditelnit českou literaturu a náš tým se pod vedením Martina Krafla nenechal odradit!“ 

 

Hybridní formáty jsou obzvláště úspěšné

 

Festival „Echo Tschechien 2020“ se uskutečnil na podzim s partnery v Brémách, Frankfurtu nad Mohanem, Lipsku, Vídni a Curychu. Jeho vyvrcholením byl rezidenční program se spisovatelkou Markétou Pilátovou v Lipsku, vystoupení Aleny Mornštajnové na digitálním Frankfurtském knižním veletrhu a česko-německý festival se sedmi autorkami a autory v Schaubühne Lindenfels v Lipsku. Jako obzvláště úspěšné se ukázaly hybridní formáty, které kombinovaly vystoupení na místě i online: německo-český festival (27. a 28. listopadu) tak oslovil přibližně 4 800 lidí. Akci na Facebooku s Alenou Mornštajnovou (16. října) zhlédlo více než 6 000 lidí a přibližně 1 000 zájemců zaujalo vystoupení autorky Markéty Pilátové v Literárním domě Lipsko (19. října). 

Koordinátor programu Martin Krafl říká: Závěrem série Echo Tschechien 2020“ lze konstatovat, že česká literatura si na německém knižním trhu získala nezaměnitelnou pozici – s celkem více než 100 knižními novinkami od roku 2018, tedy od zahájení Českého kulturního roku k hostování na Lipském knižním veletrhu v březnu 2019.“

Mezi nejnovější tituly patří literatura faktu Průvodce protektorátní Prahou. Místa – události – lidé“ (něm. název „Prag 1939–1945 unter deutscher Besatzung. Orte/ Ereignisse/ Menschen“, přeložila Kathrin Janka) spisovatele, vydavatele a knihkupce Jiřího Padevěta, román Hana“ (něm. název „Hana", přeložila Raija HauckAleny Mornštajnové, který již v České republice získal několik ocenění, povídky O bílých slonech“ (něm. název „Die weißen Elefanten“, přeložil Mirko Kraetsch) scenáristky, básnířky a prozaičky Ireny Douskové, politický thriller Nekompromisně“ (něm. název„Die Residentur“, přeložil Mirko Kraetsch) Ivy Procházkové, původní western Cukrárna U Šilhavého Jima“ (něm. název „Die Konditorei zum Schielenden Jim“, přeložila Raija Hauck) básníka a prozaika Marka Tomana a grafický román „Divoši“ (něm. název „Die Wilden“, přeložila Katharina Hinderer) autorky a ilustrátorky Lucie Lomové.

Ahoj 2021!
Moravská zemská knihovna v Brně a České literární centrum v Praze (IV. sekce MZK) budou v roce 2021 i v nadcházejících letech pokračovat v česko-německých kulturních setkáních s autory a partnerskými institucemi. Už 15. března 2021 započne svou tvůrčí rezidenci v Brně saská autorka Heike Geißler, jejíž rezidence se v letošním roce z důvodu pandemie koronaviru nemohla uskutečnit. Českou literaturu v německém překladu představí 7 spisovatelů na Lipském knižním veletrhu ve dnech 27. až 30. května 2021.

Web www.ahojleipzig2019.de nadále zůstává dosud největší databází o českých autorech současné literatury v německém jazyce a bude průběžně aktualizován.

 

Kontakt:
Mgr. Bc. Klára Přibylová

Public Relations 
České literární centrum / Czech Literary Centre
Prezentace ČR - knižní veletrhy / Czech presentations - Book Fairs
​T: +420 770 190 776 
E: Klara.Pribylova@mzk.cz   

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.