Lubomír Zaorálek přijal izraelského velvyslance

25.11.2019 12:28|ministerstvo

Ministr kultury Lubomír Zaorálek přijal 25. listopadu 2019 v Nostickém paláci ke zdvořilostní schůzce velvyslance Státu Izrael J.E. Daniela Merona. Obsahem setkání bylo zhodnocení intenzity česko-izraelských kulturních výměn.

 

Ministr Zaorálek během rozhovoru ocenil zejména komplexnost kulturních výměn, které zahrnují všechny oblasti živého umění – literaturu, divadlo, filmové projekce, tanec či hudbu. Vyjádřil rovněž připravenost české strany tuto spolupráci i nadále podporovat. 

Příští rok si budou oba státy připomínat 30. výročí znovuobnovení diplomatických vztahů. Oba představitelé se shodli na tom, že právě toto výročí bude významnou příležitostí k dalšímu rozvoji vzájemných kulturních výměn.

Kultura hraje ve vzájemných vztazích nezastupitelnou roli a přispívá k lepšímu poznávání obou národů a jejich dalšímu sbližování. Intenzivní spolupráce mezi oběma zeměmi probíhá nejen na úrovni politické, ale též v oblasti mezilidských vztahů. Stát Izrael každoročně v České republice organizuje více než stovku kulturních akcí, na prezentaci České republiky v Izraeli se významnou měrou podílí kromě příspěvkových organizací Ministerstva kultury rovněž nedávno otevřený Český dům. Významné jsou rovněž pravidelné kontakty na úrovni ministrů kultury obou zemí, a to v rámci společných mezivládních zasedání české a izraelské vlády. 

 

 

Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.