Lubomír Zaorálek si prohlédl areál budoucího Muzea železnice a elektrotechniky NTM

09.12.2019 12:01|ministerstvo

Nové muzeum by mělo vzniknout v prostorách nejstaršího nádraží v Praze, v památkově chráněných objektech bývalých dílen Masarykova nádraží. Veřejnosti bude zpřístupněno v roce 2028. V centru Prahy tak v historických autentických prostorech vznikne specializované muzeum a kulturní prostor obdobně, jako se osvědčilo v dalších evropských metropolích.

 

Ministr Zaorálek si dnes na místě prohlédl  nádvoří areálu budoucí zastřešené haly kolejových vozidel muzea a interiér uložených železničních vozidel.  O projektu  diskutoval s ředitelem NTM K. Ksandrem a dalšími pracovníky MK a NTM.

 

Návrh na vybudování Železničního muzea Národního technického muzea (NTM) byl schválen usnesením Vlády ČR č.1147/2000 ze dne 15. listopadu 2000. Pro umístění tohoto muzea byl vybrán prostor bývalého Depa kolejových vozidel Praha Masarykovo nádraží, nejstaršího nádraží v Praze a ve své době 1845) největšího lokomotivního depa v českých zemích. NTM převzalo areál v roce 2002. V roce 2008 proběhl stavebně-technický a stavebně-historický průzkum budov.  Plynulé realizaci projektu muzea dlouhodobě bránila stavební uzávěra, platná pro území Masarykovo nádraží v souvislosti se změnou územního plánu a s výstavbou Nového železničního spojení pod vrchem Vítkov v letech 2004 až 2012. V roce 2013 rozhodlo vedení NTM, že spolu se železničním muzeem bude v areálu vybudováno a zpřístupněno veřejnosti muzeum elektrotechniky, a vznikl tak projekt Muzea železnice a elektrotechniky (MŽE). V současnosti je záměr vybudování Muzea železnice a elektrotechniky ve fázi předprojektové přípravy. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na vybudování MŽE proběhlo dne 21. ledna 2019. Vláda České republiky schválila národní dotační program „Péče o národní kulturní dědictví I.“, v rámci kterého bylo Národnímu technickému muzeu přiděleno 1 680 milionů Kč na jeho realizaci.

Návštěvníci se mohou těšit na expozici Železničního muzea NTM Dvě století železnic, která bude prolínat železniční historii s hospodářskými, sociálními, politickými a ekonomickými dějinami českých zemí. Její součástí také bude expozice hnacích stojů, tedy prezentace části sbírky NTM, která je nejvýznamnější sbírkou historických kolejových vozidel u nás. Muzeum elektrotechniky ve své expozici Svět v sítích. Elektrotechnika, elektronika a informační dálnice představí mnohovrstevnatý historický vývoj elektrotechniky a informatiky i přidružených oborů i jejich zásadní vliv na utváření české společnosti v jednotlivých sledovaných etapách vývoje.

 

 

Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.