Lubomír Zaorálek vystoupil na virtuálním zasedání ministrů kultury UNESCO

23.04.2020 15:40|ministerstvo

Ministr kultury se zúčastnil online zasedání ministrů kultury reagující na současnou situaci pandemie koronaviru a jejího dopadu na oblast kultury.

 

Online setkání se zúčastnilo přes 130 ministrů kultury celého světa. Všichni vyjádřili podporu kulturnímu sektoru a svoji připravenost zavést ve svých zemích okamžitá, střednědobá i dlouhodobá opatření na pomoc kulturnímu dědictví, kulturním institucím a umělecké scéně.

Během zasedání byla zmíněna důležitá role UNESCO jako organizace posilující mezinárodní spolupráci v oblasti kultury.

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek ve svém vystoupení představil opatření, která zavedla vláda. Zvláštní prostor věnoval prvnímu balíčku na záchranu kultury, který zajistí mimo jiné podporu pro subjekty tzv. nezávislé umělecké scény, regionální kulturu, nebo pomůže při zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií.   

„Tato krize ukázala, že problém není jen v penězích. Jde také o potřebu pomoci kultuře, která se pro většinu lidí není  okrajovou záležitostí. Všichnivnímáme, co pro nás kultura znamená, a proto pomoc kultuře nesmíme opomenout. Kultura je základní potravou pro naše hlavy a srdce. Spoluprací bychom z této krize měli vyjít ještě silnější,“ uvedl ministr. 

Ministři ve svých vystoupeních prezentovali jednotlivé strategie ke zmírnění dopadu koronakrize na kulturní sektor a deklarovali svůj závazek pomoci kultuře ve všech jejích rozmanitých oblastech i projevech. Právě v současné době nucené izolace totiž vnímáme silněji než kdy jindy, že kultura spojuje, že kulturní dědictví i umělecká kreativita jsou tím, co nám pomáhá výzvy dnešního světa přestát.

Souhrnná zpráva z virtuálního zasedání ministrů kultury bude zveřejněna na www.unesco.org

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.