Lucie Faulerová získává Cenu EU za literaturu

18.05.2021 16:35|příspěvkové organizace

Konsorium Rady evropských spisovatelů, Federace evropských nakladatelů a Evropské a mezinárodní federace knihkupců zveřejnilo 18. května jména letošních laureátů Ceny Evropské unie za literaturu (EUPL).

 

Prozaička Lucie Faulerová získala ocenění spolu s dalšími 12 autory z Albánie, Arménie, Bulharska, Islandu, Lotyšska, Malty, Nizozemí, Portugalska, Srbska, Slovinska, Švédska a Tuniska. Ocenění, upozorňující na tvorbu začínajících talentů a pomáhající zviditelnit se jim na mezinárodní scéně, je spojeno s odměnou ve výši 5 000 eur.

Jde o čtvrté ocenění českého autora, předchozími českými laureáty se stali Tomáš Zmeškal (2011, Milostný dopis klínovým písmem), Jan Němec (2014, Dějiny světla) a Bianca Bellová (2017, Jezero).

Česká komise ve složení Pavel Mandys, Ivana Myšková, Petr A. Bílek, Vladimír Opatrný a Eva Klíčová vybrala román Smrtholka (nakl. Torst) prozaičky Lucie Faulerové

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel při této příležitosti uvedla: „Cena EU za literaturu oslavuje a podporuje neuvěřitelnou kreativitu a rozmanitost, kterou lze na současné evropské literární scéně najít. Obrovská hodnota literatury je nyní zjevnější než kdykoli předtím. V roce, v němž jsme žili ve stínu covidu, se knihy staly nepostradatelnými. Gratuluji laureátům!

Slavnostní předání ocenění se uskuteční 9. listopadu v Bruselu.

LUCIE FAULEROVÁ 
Vystudovala bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, působila jako redaktorka literárního časopisu Aluze, spolupracuje se sociální architektkou Kateřinou Šedou (knihy BRNOX UNES-CO) a v roce 2017 debutovala románem Lapači prachu (nominace na Cenu Jiřího Ortena a Magnesii Literu), který je nesentimentální a drásavou výpovědí o dnešní mladé ženě – o jejím „ne vztahu“ k dětem a k mateřství, jež je únikem ze samoty a dosažením doživotní moci ovládat někoho druhého. Hlavní hrdinka autorčina druhého románu, Smrtholka(2020), se vyrovnává s několika tragickými rodinnými událostmi, které se mohou zdát nepochopitelné, a snaží se najít jejich příčiny.

O CENĚ
Účelem Ceny Evropské unie za literaturu (EULP), udělované od roku 2009, je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby v oblasti beletrie, neboť knihy a literatura zaujímají v kultuře a ve vzájemném poznávání výsadní místo.

Ceny jsou udělovány spisovatelům a spisovatelkám celkem ze 41 evropských zemí, každý rok ji obdrží autoři z třetiny zemí. Hlavním cílem ocenění je zviditelnit autory na mezinárodním knižním trhu, propagovat kulturu jednotlivých států a podporovat mezikulturní dialog. Udílení cen je organizováno Evropskou komisí v rámci programu Kreativní Evropaprostřednictvím konsorcia složeného z Rady evropských spisovatelů (EWC), Federace evropských nakladatelů (FEP) a Evropské a mezinárodní federace knihkupců (EIBF).

Více o EULP na www.euprizeliterature.eu.

Podrobné informace o letošních laureátech: https://bit.ly/3onXRz9

 

Kontakt:
Viktor Debnár
Kancelář Kreativní Evropa Kultura
T: 728 396 667
E: viktor.debnar@kreativnievropa.cz
W: www.kreativnievropa.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.