Nastavení cookies

Martin Baxa ocenil českou historičku Irenu Bukačovou

13.05.2022 19:58|ministerstvo
V pátek 13.5. 2022 v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici předal ministr kultury Martin Baxa emeritní ředitelce muzea, historičce, publicistce a  překladatelce Ireně Bukačové medaili Artis Bohemiae Amicis.

Jsem velmi rád, že jsem mohl předat medaili paní Ireně Bukačové, která se svou odbornou činností významně podílí na podpoře české kultury. Její vysoká odbornost, kreativita, organizační schopnosti a přirozená autorita jsou předpoklady pro její literární a překladatelskou činnost, především se zaměřením na krajové památky. Velmi si vážím její práce, která také přispěla  k záchraně barokního areálu v Mariánské Týnici. Jménem svým, ale i jménem tisíců vděčných čtenářů a návštěvníků jí za její celoživotní práci děkuji,“ uvedl Martin Baxa, ministr kultury. 
 

PhDr. Irena Bukačová se narodila 16. července 1949 v Praze. Vystudovala filozofii, dějepis a dějiny umění na FF UK v Praze, doktorát získala z dějin italské filozofie. Odborně se zaměřuje na barokní kláštery, historiografii náboženských řádů, péči o historickou krajinu a uchovávání drobných sakrálních památek, kulturní historii nerezidenčních sídel a venkovského prostoru, česko-německé vztahy, česko-italské vztahy, kulturní transfery a na problematiku regionálního muzejnictví a muzeologie. Její práce má význam nejen v rámci regionu, ale má rovněž význam národní i mezinárodní.

Její práce jsou zaměřeny na památkovou péči a region severního Plzeňska. Je autorkou dvaceti publikací a jednapadesáti biografií. Od roku 1990 – 2021 byla ředitelkou Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a podílela se také na záchraně barokního areálu. Mariánská Týnice u Kralovic je poutním místem, které náleželo cisterciáckému klášteru v Plasích. Patří ke skvostům barokní architektury západních Čech a od roku 2018 je zapsána mezi národní kulturní památky. V roce 2021 byla dokončena dostavba nedokončeného východního ambitu, jak to před 300 lety v době vrcholného baroka plánoval architekt Jan Blažej Santini. Definitivní dokončení areálu, jenž bezesporu patří mezi nejvýznamnější a nejpůsobivější barokní realizace v západních Čechách. 


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.