Memorandum o spolupráci mezi Českými centry a Institutem umění – Divadelním ústavem

06.01.2020 17:56|příspěvkové organizace

Generální ředitel Českých center (ČC) Ondřej Černý a ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) Pavla Petrová podepíšou v pátek 20. 12. 2019 Memorandum o spolupráci obou institucí v oblasti podpory kulturních projektů. 

 

Podpisem dokumentu dochází k deklarování podpory a spolupráce ve vybraných oblastech rozvoje kulturních projektů. Hlavním cílem této deklarace je využít stávající potenciál Českých center a IDU k zajištění dlouhodobé spolupráce s efektivním dopadem na propagaci České republiky ve světě. Zástupci obou institucí vyjádřili zájem o vzájemnou podporu účasti obou institucí na mezinárodních akcích. Spolupráce se týká oblastí spojených s tvorbou a sdílením prezentačních projektů, součinnosti při tvorbě koncepcí vybraných výstav směřujících do v zahraničí, vyšší informační provázanosti a možnosti spolupráce s odborníky a specialisty obou institucí. 

ONDŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER:  
„Česká centra prosazují českou identitu, kreativitu, networking na poli veřejné diplomacie. V této souvislosti bych rád zdůraznil, že k úspěšné prezentaci české kultury v zahraničí je nezbytná spolupráce s klíčovými českými kulturními institucemi na tomto poli. Účelem memoranda mezi Českými centry a  Institutem umění – Divadelním ústavem je  ukotvení spolupráce, která tímto počinem získává  koncepci  pro naši další spolupráci. Jedná se tedy o další, konkrétní krok v intencích koordinace zahraniční prezentace  mezi organizacemi spravované  Ministerstvem zahraničních věcí  (Česká centra) a Ministerstvem kultury (IDU).“

PAVLA PETROVÁ, ŘEDITELKA IDU:
„Posláním IDU je poskytovat české a zahraniční veřejnosti komplexní služby z oblasti divadla a dílčí služby z dalších oblastí umění (hudba, literatura, tanec a vizuální umění). Shromažďujeme, zpracováváme a zpřístupňujeme předměty sbírkového charakteru vztahující se k oblasti divadla, věnujeme se vědeckému výzkumu a vzdělávání, podílíme se na mezinárodních projektech a vydáváme odbornou literaturu. Jsme také sídlem Kanceláře Kreativní Evropa – Kultura. Významnou agendou je také realizace zahraničních výstav a rezidenčních pobytů pro české umělce, koordinace kurátorských cest, visitors programů, presstripů, prezentace a propagace české hudby a ostatního scénického umění v teritoriích působnosti zahraniční sítě ČC. Považuji proto spolupráci s Českými centry za další posun v oblasti propagace a prezentace České republiky v zahraničí.“

 

Kontakt:
Petra Jungwirthová

tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030
T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251
E: jungwirthova@czech.cz
E: komunikace@czech.cz

Barbora Jermanová
PR asistentka IDU
M: 604 396 663
E: barbora.jermanova@idu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.