Mezinárodní přehlídka knižního designu v letohrádku Hvězda. 55. ročník soutěže o Nejkrásnější české knihy roku otevírá výstavu Z hvězdy kruh

16.07.2020 12:08|příspěvkové organizace

Výstava Z HVĚZDY KRUH nejkrásnějších knih Česka, Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska se koná u příležitosti 55. výročí soutěže o Nejkrásnější české knihy roku. S knihou pracuje jako s objektem krásy a nabízí možnost mezinárodního srovnání knih ze zahraničních soutěží. 

 

Instalaci v amfiteátru letohrádku doplňují výtvarná díla od Jana Hendrycha, Krištofa Kintery, Petry Peškové, Michala Pustějovského a Jindřicha Zeithammla. Přehlídka krásných knih a výstava současného umění zároveň se koná od 16. července do 1. listopadu v letohrádku Hvězda.

V letohrádku návštěvníci najdou nejkrásnější knihy z pěti zemí Evropy. „Vítězné knihy je možné vzít do ruky, prolistovat jimi, zamyslet se nad podobnostmi či rozdíly v grafickém pojetí, ve zvolené technologii výroby, kvalitě tisku či ve volbě vazby,“ uvádí kurátor výstavy, ředitel Památníku národního písemnictví Zdeněk Freisleben. Interaktivní expozici doplňuje dílna, kde si každý může vyrobit svou vlastní autorskou knihu. Součástí doprovodného programu výstavy jsou také nedělní ilustrátorské workshopy pro děti, mimo jiné také s Janem Šrámkem a Veronikou Vlkovou, autory vítězné dětské knížky To je metro, čéče!

Kniha-objekt, umělecké dílo, které leží uprostřed cesty od užitého umění k volnému, se ve výstavě představuje v rozmanitých formátech a dobách vzniku – od knižního objektu La foret sacrilége od Toyen, přes sedmdesátá a osmdesátá léta 20. století v objektech Dalibora Chatrného a Milana Knížáka, nezaměnitelný umělecký rukopis Květy Pacovské a Luboše Drtiny, až po ne zcela známou tvorbu mladších autorů.

V jednom ze sálů šesticípého letohrádku si návštěvníci prohlédnou také kolekce vítězných bibliofilií, autorských a studentských prací české soutěže nejkrásnějších knih z ročníků 2015–⁠⁠2019.

Výstava Z hvězdy kruh nabízí ve velkorysém prostoru letohrádku možnost srovnání různých podob knihy. Skrze umělecká díla, která doplňují knihy-objekty, pokládá tradiční otázku po vztahu obsahu a formy a zároveň poskytuje prostor i čas pro obdiv řemeslné zručnosti a citlivosti autorů současných knih. 

Výstava probíhá ve spolupráci ze zahraničními soutěžemi o nejkrásnější knihy, polské Najpiękniejsze Książki Roku, německé Die Schönsten Deutschen Bücher, švýcarské Les plus beaux livres suisses de l‘année a Najkrajšie knihy Slovenska. 

Výstava se koná pod záštitou ministra kultury ČR Lubomíra Zaorálka a primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba za podpory partnerů Canon, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Česká centra, Artmap, Radio 1, Czechdesign, Font, Musoft, Artikl, Tvar a Dějiny a současnost.
 

Z HVĚZDY KRUH nejkrásnějších knih Česka, Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska 
16. 7. – 1. 11. 2020 
Letohrádek Hvězda 
Obora Hvězda, Praha 6 

Umělci: Jan Hendrych, Krištof Kintera, Petra Pešková, Michal Pustějovský, Jindřich Zeithamml
Kurátoři: Eliška Boumová, Zdeněk Freisleben, Klára Voskovcová
Grafický design: Martin Odehnal, Štěpán Malovec
Architektura: Miroslav Vavřina

O autorech
O soutěži Nejkrásnější české knihy roku

 

Kontakt:
Aneta Křižková
PR manažer | Oddělení prezentace sbírky
T: +420 778 757 662
E: krizkova@pamatnik-np.cz 
W: www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
https://www.facebook.com/pamatniknarodnihopisemnictvi/
https://www.facebook.com/nejkrasnejsiceskeknihyroku/
INSTAGRAM
YOUTUBE

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.