Mimořádná výzva k podávání žádostí o dotaci - Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty

30.06.2020 16:15|ministerstvo

Ministerstvo kultury vyhlašuje mimořádnou výzvu k podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ pro rok 2020.

 

Dotační řízení je určeno k eliminaci ztrát vzniklých u kulturních akcí muzeí a galerií o jejichž konání bylo rozhodnuto před vypuknutím pandemie koronaviru, a to ve dvou okruzích:

Okruh 1: krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů organizace u zrušených, omezených a pozastavených projektů
Okruh 2: kompenzace nákladů prokazatelně spojených se ztíženým návratem či vývozem sbírkových předmětů, způsobeným uzavřením hranic České republiky

O dotaci mohou požádat právnické osoby zřizované krajem či obcí, vlastnící či spravující sbírku muzejní povahy zapsanou v Centrální evidenci sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a zároveň poskytující standardizované veřejné zákony dle zákona č. 122/2000 Sb., a to po dobu nejméně tří let bez přerušení.
 
Termín uzávěrky příjmu žádostí: 14. 8. 2020

Kompletní informace naleznete na: https://www.mkcr.cz/mimoradna-vyzva-k-podavani-zadosti-o-dotaci-program-udrzitelnosti-pro-muzea-zrizovana-nestatnimi-subjekty-2358.html

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.