Mimořádné stipendium pro Nositele tradice lidových řemesel

12.05.2020 12:48|ministerstvo

Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury vyhlásil mimořádnou výzvu v rámci  Programu poskytování stipendií na tvůrčí a studijní účely. Výzva je určena výhradně držitelům titulu Nositel tradice lidových řemesel, uděleného dle Nařízení vlády č. 5/2003, Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ministerstvo kultury tímto způsobem  chce napomoci ke zmírnění dopadu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR u těchto znamenitých řemeslníků, kteří dlouhodobě pracují v ohrožených oborech tradičních lidových řemesel, pečují o jejich zachování a své zkušenosti předávají svým následovníků. Ministerstvo kultury chce tímto počinem přispět k ochraně řemesel dlouhodobě ohrožených zánikem a podpořit zachování znalosti výjimečných řemeslných technologií pro budoucí generace. Tyto technologie jsou významnou součástí národního kulturního dědictví, proto je třeba k nim takto přistupovat. 

Bližší informace zde.

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.