Nastavení cookies

Ministerstvo kultury neprohlásilo hotel Intercontinental za kulturní památku

09.02.2021 16:05|ministerstvo

Ministerstvo kultury  ve svém rozhodnutí dospělo k závěru, že hotel Intercontinental, který byl postavený v letech 1968 – 1974,  je stavbou výjimečnou oproti běžným stavbám této doby, nicméně diky nevhodným stavebním úpravám došlo k zásadním změnám jak v interiéru, tak exteriéru budovy. Všechny tyto změny snižují památkovou hodnotu objektu, proto nesplňuje podmínky pro prohlášení věci za kulturní památku. Rozhodnutí zatím není pravomocné.

 

Hotelový komplex prodělal v 90. letech 20. století řadu stavebních úprav a přestaveb, které zásadním způsobem zasahovaly do interiérů budovy hotelu. Vnitřní prostor hotelu prošel další úpravou i v letech 2001 – 2002 a z původních interiérů se téměř nic nedochovalo. V důsledku těchto mnohačetných přestaveb ztratil hotel původní charakter. Zároveň došlo také k necitlivým a zásadním úpravám exteriéru.

Hotel Intercontinental vznikal v brutalistním stylu ve spolupráci tří architektonických kolektivů pod vedením Karla Filsaka. V roce 2015 obdrželo Ministerstvo kultury podnět pražského pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) na prohlášení hotelu InterContinental za kulturní památku. Po důkladném zkoumání nezahájilo Ministerstvo kultury správní řízení o prohlášení věci za kulturní památku. Na konci roku 2019 vyšla, v rámci výzkumného projektu NPÚ, publikace s názvem Hotel Intercontinental v Praze, která tuto stavbu zdokumentovala. Ministerstvo kultury vnímalo výsledky vědecké práce kolektivu autorů jako výrazný posun ve vývoji odborného názoru na tuto stavbu. V památkové péči je běžné, že se hloubka poznání i vědecké názory v čase mění a prohlubují, proto se Ministerstvo kultury znovu začalo podnětem NPÚ z roku 2015 zabývat a zahájilo správní řízení, ve kterém po několikaměsičním zkoumání nakonec dospělo k závěru Intercontinental za kulturní památku neprohlásit. 
 
Ministerstvo kultury v žádném případě nezpochybňuje vědeckou práci odborníků v čele s NPÚ, protože hodnotí hotel Intercontinental jako dílo architektonicky výrazné, a ve vztahu k tehdejší tuzemské stavební produkci bezpochyby nadstandardní úrovně. Na druhou stranu je však nezbytné uvést, že mezi odborníky na historii architektury, urbanismus a ochranu památek a historických sídel panují zcela rozdílné názory na kvalitativní přínos objemově i výškově značně předimenzované budovy, pohledově exponované a na moderní intervence citlivé prostředí pražského Starého Města a přilehlého vltavského nábřeží. V této souvislosti si je nutné rovněž uvědomit, že historie architektury není totožnou disciplínou s památkovou péčí, protože Ministerstvo kultury musí při vedení správního řízení brát v úvahu a respektovat mnoho dalších skutečností, včetně toho, že soubor „hotel Intercontinental“ není tvořen pouze hlavní ubytovací budovou, ale jeho nedílnou stavební součástí jsou i dobové podzemní garáže apod.
 
Objekt hotelu a jeho přilehlá volná prostranství jsou chráněna režimem pražské památkové rezervace a podle zákona  o státní památkové péči si vlastník nemovitosti musí k zamýšlené stavbě, rekonstrukci a dalším úpravám předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. Magistrátu hl. m. Prahy. Ministerstvo kultury zdůrazňuje, že nelze nijak spojovat, ať už v tomto konkrétním případě, ale i obecně, řízení Ministerstva kultury o prohlášení věci za kulturní památku a záměr na zástavbu piazzetty u hotelu Intercontinental. Důvodem je především to, že zatímco v řízení o prohlášení věci za kulturní památku posuzuje Ministerstvo kultury pouze to, zda věc nebo soubor věcí má nebo nemá hodnoty kulturní památky, záměr na zástavbu piazzetty u hotelu Intercontinental by byl posuzován (a řízen) jiným orgánem, a to stavebním úřadem, kdy v takovémto případě památková péče vydává pouze závazné stanovisko do řízení stavebních orgánů.

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.