Ministr kultury Lubomír Zaorálek předal pamětní dekrety účastníkům třetího odboje

26.11.2019 16:18|ministerstvo

V úterý 26. listopadu 2019 se v Hrzánském paláci uskutečnilo předání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

 

Slavnostního aktu se zúčastnil jako čestný host ministr kultury PhDr. Lubomír Zaorálek, dále představitelé Úřadu vlády ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ústavu pro studium totalitních režimů, Archivu bezpečnostních složek, Ústavu pamäti národa SR, Konfederace politických vězňů a další čestní hosté.

Pamětní dekret a odznak převzal osobně pan Ing. Pavel Škoda. Za posmrtně oceněné účastníky odboje a odporu proti komunismu pana Josefa Skalického, pana Romana Ryšavého, pana Bohumila Ulihracha a pana Václava Jaroše převzali pamětní dekret a odznak jejich rodinní příslušníci.

Medailonky oceněných:

Pan Ing. Pavel Škoda (*1958) - převzal osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu za veřejné politické a společenské postoje kritizující komunistický režim v Československu a jeho představitele vyjádřené v letech 1982 až 1984, za které byl závažně postižen.

Pan Bohumil Ulihrach (*1906 - ᵻ1977) - byl oceněn za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině řízené panem Jaroslavem Němečkem, která především prováděla sabotážní činnost a byla napojena na další protikomunistické organizace.

Pan Václav Jaroš (*1904 - ᵻ1975) - byl oceněn za svůj podíl na emigraci čtyř osob do demokratického zahraničí na podzim roku 1949.

Pan Josef Skalický (*1915  - ᵻ1989) - byl oceněn za své statečné protikomunistické projevy v době výkonu trestu v letech 1952 až 1960, které měly významný vliv na osoby pobývající s ním ve výkonu trestu.

Pan Roman Ryšavý (*1933 -  ᵻ1990) - byl oceněn za veřejné politické a společenské postoje kritizující komunistický režim a jeho představitele vyjádřené především v letech 1955 a 1962, za které byl závažně postižen.

 

 

Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.