Ministr kultury Lubomír Zaorálek zahájil Dny evropského dědictví v Litomyšli

07.09.2019 15:02|ministerstvo

Ministr kultury Lubomír Zaorálek se zúčastnil Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Litomyšli. Po slavnostním úvodu za přítomnosti starosty Litomyšle Daniela Brýdla, generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové a ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ministr kultury ocenil nositele tradic lidových řemesel stejnojmenným titulem.
 

Ministr kultury Lubomír Zaorálek ocenil vysokou úroveň dovedností všech nových nositelů titulu a vyzdvihl jejich úsilí při udržování znalostí nutných k provozování tradičních lidových řemesel a předávání těchto řemesel dalším generacím. 

Slavnostní předávání titulu Nositel tradice lidových řemesel je již nedílnou součástí Národního zahájení Dnů evropského dědictví; s letošními oceněnými bude již 77 řemeslníků oceněno za to, že uchovávají tradiční řemeslné technologie a ochraňují je jako cenný doklad o životě a životním stylu našich předků pro budoucí generace. 
 

Titul Nositel tradice lidových řemesel od ministra kultury převzali: Petr a Zlatuše Hejdovi z Hluku (obor výroba krojové obuvi a opasků), Pavel Horák z Karolinky (obor lidové broušené sklo) a Pavel Sarauer z Horní Plané (obor štípaná šumavská holubička). 

Národním zahájením Dnů evropského dědictví také otevíráme památky, abychom se jich mohli “dotýkat”, abychom s nimi žili. Není to samozřejmé a zrovna Litomyšl je místo, kde se to podařilo. Zde jsou památky součástí života. Tady v Litomyšli minulost není, že byla, tady je minulost s námi. Já bych si přál, aby i jinde památky žily s námi. Protože když se tohle bude dařit, budou tu s námi i naši předci. Ti všichni, na které budeme takto nejen myslet, ale budeme s nimi i žít,” řekl Lubomír Zaorálek. 

Po slavnostním předání ocenění si ministr kultury prohlédl expozici věnovanou všem dosavadním držitelům titulu Nositel tradice lidových řemesel a ukázkám jejich řemeslné zručnosti a umu.

Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví.

Dny evropského dědictví rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Pro širokou veřejnost zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, může být tento den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). V rámci EHD je obdobným způsobem kladen důraz také na zpřístupnění movitého kulturního dědictví. 

Od roku 2001 uděluje ministr kultury České republiky každoročně vybraným lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidových řemesel. Udělování titulu je v současnosti upraveno nařízením vlády č. 5/2003 Sb. o oceněních v oblasti kultury. Jedná se o českou verzi projektu UNESCO, nazvaného Žijící lidské poklady. Titul je udělován u příležitosti národního zahájení Dnů evropského dědictví, pořádaného Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.