Ministr kultury přijal státní tajemnici SRN

06.01.2020 15:43|ministerstvo

Ministr kultury Lubomír Zaorálek se dne 6. ledna 2020 setkal se státní tajemnicí a pověřenkyní německé spolkové vlády pro kulturu a média prof. Monikou Grütters, která přijela do Prahy u příležitosti znovuotevření Státní opery. Společně projednali projekty v oblasti kultury i aktuální témata evropské agendy.

 V průběhu setkání oba představitelé velmi pozitivně zhodnotili dosavadní kulturní spolupráci mezi oběma zeměmi. Ministerstvo kultury pravidelně podporuje etablované kulturní aktivity, jako například spolupráci Pražského literárního domu s Literárním domem Oberpfalz nebo přehlídky Pražského divadelního festivalu německého jazyka, který patří od devadesátých let k nejprestižnějším domácím prezentacím. Jeho zpětná vazba na české divadlo je nepřehlédnutelná, ovlivňuje styl i dramaturgii směrem k aktuálním a politickým tématům. Dobrým příkladem je také  spolupráce z loňského roku, kdy byla Česká republika hlavní hostující zemí na mezinárodním knižním veletrhu Leipziger Buchmesse v Lipsku. Česká prezentace byla hodnocena velmi pozitivně jak ze strany veletrhu, tak ze strany návštěvníků a zúčastněných. Pro veletrh bylo připraveno na osmdesát nových vydání českých překladů, které vyšly v německých a německojazyčných nakladatelských domech.

V případě sousedních spolkových zemí Bavorska a Saska probíhá vysoce kvalitní kulturní spolupráce, intenzivní kulturní výměna a existuje společný zájem dále prohlubovat dlouhodobou spolupráci a vzájemný dialog mezi státy. Česká republika a Sasko se v mnoha směrech velmi sblížily, například díky spolupráci na expertní úrovni v rámci Společné česko-saské nominace hornického kulturního regionu Erzgebirge/Krušnohoří, která byla loni zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Velmi dobrá spolupráce také probíhá s Bavorskem. V loňském roce se uskutečnil v bavorském Řezně podpis Memoranda o porozumění mezi Národním muzeem v Praze a Domem bavorských dějin. Vrcholem spolupráce obou institucí by měla být společná výstava o baroku s názvem „Bavorsko-česká/Česko-bavorská výstava 2023“. Výstava bude v řadě již druhým česko-bavorským výstavním projektem a naváže na Česko-bavorskou zemskou výstavu o Karlu IV, která se těšila mimořádnému zájmu na obou stranách hranice. V souvislosti s prohlubováním kulturní spolupráce vznikla v roce 2016 Koordinační skupina k česko-bavorské kulturní výměně. Vedle uvedené pracovní skupiny zaměřené na kulturní spolupráci existuje také Česko-bavorská mezivládní pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci, jejíž součástí je také podskupina pro kulturu, mládež a jazyk. Stejně tak se pravidelně setkává Česko-saská skupina pro přeshraniční spolupráci.

 

 

Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.