Nastavení cookies

Ministr kultury přijal velvyslance Francie

02.02.2021 12:10|ministerstvo

Lubomír Zaorálek se v úterý 2. února 2021 setkal v Nostickém paláci s francouzským velvyslancem v ČR Alexisem Dutertrem v doprovodu Luca Lévyho, ředitele Francouzského institutu v Praze. 

 

Jednání se zaměřilo na zhodnocení úspěšných kulturních projektů v česko-francouzské spolupráci, výměnu zkušeností ze současné situace týkající se negativních dopadů pandemie Covid-19 na kulturní sektor a přípravu po sobě jdoucího předsednictví Francie a Česka v Radě Evropské unie v roce 2022.

Kulturní a kreativní sektor patří mezi nejpostiženější oblasti v důsledku opatření zamezující šíření nemoci Covid-19. Stejně jako v Česku, tak i ve Francii zůstávají v současnosti kulturní instituce uzavřeny. V případě příznivého vývoje epidemie se v květnu bude česká literatura prezentovat na pařížském knižním veletrhu v Paříži. O měsíc později je pak plánován veletrh Svět knihy v Praze, kde bude čestným hostem právě Francie.

Ministr kultury informoval francouzské partnery o koupi zámečku Petrkov, domova českého básníka a grafika Bohuslava Reynka a francouzské básnířky Suzanne Renaud, jeho ženy. Záměrem je z místa vytvořit česko-francouzské centrum literatury a výtvarného umění v návaznosti na rodinnou tradici Reynků a zpřístupnit tak toto kulturní dědictví veřejnosti.

V následujícím roce se bude prohlubovat česko-francouzské partnerství také za účelem přípravy po sobě jdoucího předsednictví Francie a Česka v roce 2022.

 

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.