Ministr kultury přijal velvyslankyni Polské republiky

04.11.2019 12:01|ministerstvo

Ministr kultury Lubomír Zaorálek přijal v Nostickém paláci dne 4. listopadu 2019 mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Polské republiky, J. E. paní Barbaru Ćwioro, kterou na jednání doprovodil ředitel Polského institutu v Praze pan Maciej Ruczaj.

 

První setkání bylo pro obě strany příležitostí ke vzájemnému seznámení a zhodnocení spolupráce Česka a Polska v oblasti kultury. Obě strany se shodly na tom, že česko-polské vztahy jsou na vynikající úrovni a nadále se daří nacházet nové projekty a oblasti možného prohloubení spolupráce. 

Ministr Zaorálek při jednání uvedl, že jednou z významných oblastí, kterou Ministerstvo kultury výrazně podporuje, je oblast literární. „Těší mě velký zájem o českou literaturu ze strany polského publika a jsem velmi rád, že Česká republika bude v nadcházejícím roce čestným hostem na  Knižním veletrhu ve Varšavě. Ročně vychází v překladu do cizích jazyků kolem tří set českých titulů, přičemž do polštiny je to zhruba desetina z nich. Jedná se zejména o současnou českou prózu, “ doplnil při jednání ministr kultury.

Velkým bilaterálním úspěchem v rámci česko-polské kulturní spolupráce bylo loňské hostování Krakovské filharmonie pod taktovkou jednoho z nejvýraznějších představitelů hudební avantgardy druhé poloviny 20. století Krzysztofa Pendereckého, které se uskutečnilo v souvislosti se zahájením mezinárodního výstavního projektu Rozlomená doba 1908-1928 | Avantgarda ve střední Evropě. V letošním roce se Krzysztof Penderecki představí 25. listopadu 2019 v katedrále sv. Víta v rámci Festivalu svobody, kde uvede koncert mezinárodního souboru “I, Culture orchestra”. 

V oblasti spolupráce mezi příspěvkovými organizacemi poděkoval ministr Lubomír Zaorálek za vynikající spolupráci Mezinárodnímu kulturnímu centru v Krakově, které dlouhodobě spolupracuje s celou řadou příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Výborným příkladem této spolupráce s přesahem do visegradského prostoru je každoroční pořádání letní školy V4 Heritage Academy, která se v letošním roce uskutečnila v Kroměříži a Českém Krumlově. Tématem akademie byla problematika památkové péče v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu a masový turismus v rámci managmentu statku světového kulturního dědictví. V neposlední řadě zmínil i spolupráci našich paměťových institucí – Památník Terezín a Památník Lidice a ocenil účast polských dětí a mládeže na Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice.

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.