Ministr kultury uctil památku obětí operace SILVER A

09.01.2020 16:06|ministerstvo

Ministr kultury Lubomír Zaorálek na pardubickém popravišti Zámeček uctil památku obětí operace SILVER A, pardubického odboje i tragédie v Ležákách. Letošní dvanácté setkání proběhlo za účasti představitelů politického i veřejného života. Mezi přítomnými  byli nejen přímí účastníci odboje, ale také  jejich potomci, dále přeživší ležácké a lidické děti i ženy, spolupracovníci Památníku Lidice, představitelé Parlamentu ČR a Pardubického kraje.

 

Ministr kultury Lubomír Zaorálek ve svém projevu mj. poděkoval všem zúčastněným, stejně jako organizátorům, podporovatelům a  všem, kteří se na konání dnešního setkání podíleli.

„Jsem rád, že jsme Zámeček – Larischovu vilu prohlásili národní kulturní památkou. Mezi ty by totiž měla patřit místa, která jsou symbolem něčeho, co je nám velmi drahé, protože nám připomínají, že nic na tomto světě není zadarmo. Ani svoboda, ani nezávislost státu, ani to, že v něm můžeme svobodně žít. Nic z toho není samozřejmé a není to zadarmo. Vyžaduje to odvahu. A bylo by zlé, kdybychom to nevěděli a nepřipomínali si to, a o lidech, kteří ji projevili, nemluvili. A kdybychom nechápali cenu toho, co dokázali. V těch obyčejných životech se stát součástí velkých dějin a tím položit základ naší dnešní státní existence,“ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Operace Silver A a protinacistický odboj na Pardubicku jsou jedním z nejvýznamnějších symbolů vzdoru a odhodlání československých občanů nepodvolit se nacistické okupaci a zvůli. Nejedná se pouze o úspěšnou zpravodajskou akci čs. armády, nejedná se pouze o nesporný důkaz toho, že domácí odboj v Československu fungoval a efektivně podporoval akce exilové vlády. Jde především o myšlenku svobody a o příběhy jednotlivých účastníků. Lidí, kteří ve svobodu věřili a pro ni podstupovali nepředstavitelná rizika a přinášeli oběti nejvyšší. Tito lidé, jejich osudy a hrdinské činy nesmí být zapomenuty.

Datum setkání není vybráno náhodně. Dne 9. ledna 1942 bylo v 01,45 hodin zachyceno Vojenskou radiovou ústřednou poblíž Londýna prvé volání radiostanice Libuše, kterou obsluhoval Jiří Potůček, radista Silver A. Paraskupina Silver A byla na území Protektorátu Čechy a Morava vysazena 29. prosince 1941 společně se skupinami Anthropoid a Silver B. Úkolem Silver A bylo zajistit radiové spojení mezi domácím a exilovým odbojem, vybudovat zpravodajskou síť a koordinovat domácí odboj. Radistu Potůčkovi se podařilo navázat spojení s Londýnem a udržovat ho po dobu více než pěti měsíců. Silver A přímo spolupracoval s Anthropoidem a dalšími parašutisty při náletu na Škodovy závody v Plzni a podílel se na přípravě atentátu poskytováním radiového spojení. Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byl úspěšně proveden 27. května 1942 skupinou Anthropoid. Nacisté odvetou spáchali krvavé, brutální zločiny: vypálili a vyvraždili obec Lidice i osadu Ležáky a popravili desítky přímých spolupracovníků Silver A z Pardubicka a Červenokostelecka. Další tisíce obětí byly odvlečeny do koncentračních táborů, kde přežili jen nemnozí.

Silver A v paměti tří generací se koná pod záštitou ministra kultury Lubomíra Zaorálka, hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, za podpory Pardubického kraje, Jany Bobošíkové, Statutárního města Pardubice, Města Sezemice a Památníku Terezín.

 

 

Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.