Nastavení cookies

Ministři Zaorálek a Petříček podepsali memorandum o prezentaci českého kulturního bohatství v zahraničí

16.09.2020 14:42|ministerstvo

Ministr kultury Lubomír Zaorálek a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček dnes podepsali memorandum o spolupráci obou rezortů při podpoře a koordinaci prezentace české kultury v zahraničí. Podpisem memoranda ministři potvrdili důležitost role kultury v politice vnějších vztahů České republiky a zavázali se k zefektivnění spolupráce českých institucí na projektech v zahraničí. 

 

Kultura je často prvním velvyslancem dané země v zahraničí a má nezastupitelnou úlohu při posilování dobrého jména státu. Nově deklarovaná spolupráce ministerstev kultury a zahraničních věcí má rozvíjet kulturní diplomacii ve všech jejích aspektech se zájmem nejlepšího možného uplatnění české kultury v zahraničí. 

„Od začátku mého působení na Ministerstvu kultury mluvím o nutnosti posílit prezentaci naší kultury v zahraniční, proto jsem rád, že podpisem tohoto memoranda obě ministerstva tento zájem jasně deklarují. Pravda, aktuální situace způsobena pandemii covid-19 nám kulturní výměnu značně znemožnila. Nicméně je nutné si stanovit parametry pro budoucí prezentaci naší kultury v zahraničí, jakmile pandemie odezní a my se budeme moci vrátit k normálu“, řekl ministr kultury, Lubomír Zaorálek během podpisu memoranda.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček dodal: „Je nepochybné, že česká kultura patří k našim nejlepším vývozním artiklům. Ministerstvo zahraničních věcí se prostřednictvím své sítě zastupitelských úřadů a ve spolupráci s příspěvkovou organizací Česká centra snaží co nejlépe využívat svých možností při prosazování národních zájmů, ke kterým vytváření dobrého obrazu České republiky bezpochyby patří. Společně s panem ministrem Zaorálkem proto pevně věřím, že podpis tohoto memoranda o spolupráci povede k ještě lepší koordinaci a větší efektivitě při zahraniční prezentaci jak české kultury, tak i České republiky jako celku.“

Memorandum vytyčuje oblasti spolupráce zejména v rámci kulturních a kreativních průmyslů, které již nyní přispívají k rozvoji ekonomiky a v budoucnosti budou získávat na významu. Oba resorty se proto v Memorandu zavazují mj. k propagaci Česka jako destinace vhodné k natáčení filmů a podpoře české literatury v překladu v zahraničí. Ministerstva budou podporovat prezentaci českých umělců na významných mezinárodních veletrzích, stejně jako propagovat české památky a tradiční umění i řemeslo. Nově deklarovaná spolupráce zahrnuje i podporu kulturních aktivit krajanských spolků v zahraničí a realizaci projektů ekonomické diplomacie (PROPED). V rámci těchto projektů realizují zastupitelské úřady ČR v zahraničí sektorové prezentace českých podnikatelů v zahraničí v mnoha oborech včetně kreativního průmyslu a kulturní prezentace. Součástí může být i představení českých uměleckých těles v zahraničí nebo propagace českých filmů a jiných kulturních či uměleckých děl.

Oba ministři si od podepsání Memoranda slibují ucelenější působení České republiky při prezentaci kultury v zahraničí, které bude posilovat nejen dobré jméno naší země, ale zároveň pozitivně přispěje k rozvoji ekonomických a politických vztahů se zahraničím.

Memorandum naleznete zde.


Kontakt:
Zuzana Štíchová
tisková mluvčí
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
T: +420 734 362 710
E: zuzana_stichova@mzv.cz
W: www.mzv.cz

Michaela Lagronová 
tisková mluvčí
Ministerstvo kultury
M: 602 304 708
E: michaela.lagronova@mkcr.cz
W: www.mkcr.cz
 

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.