Mladí Oskaru Nedbalovi

22.06.2021 15:26|příspěvkové organizace

Husitské muzeum v Táboře zve na koncert studentů Konzervatoře Jana Deyla Praha Mladí Oskaru Nedbalovi, který se uskuteční 23. června v gotickém sále Staré táborské radnice od 18:00.

 

Koncert studentů Konzervatoře Jana Deyla Praha. Skladby O. Nedbala, A. Dvořáka a J. Suka přednesou Marek Trunečka – klavír, Eliška Jirásková – soprán, Marie Wiesnerová – klavír, Karel Leskovec – klavír, Anna Černá – soprán, Radomíra Šlégrová – klavír, Darja Kassina – housle, Emma Balunová – soprán, Anna Grandischová – klavír, Ema Ramdanová – violoncello, Julie Kadlecová – housle, Filip Jelínek – baryton

Koncert se koná v náhradním termínu. Původní termín 20. října 2020 v rámci Roku Oskara Nedbala v Táboře se z epidemiologických důvodů nemohl uskutečnit. Pořádají Mezinárodní společnost Oskara Nedbala a Husitské muzeum v Táboře za podpory města Tábora.

Kontakt:
Bc. Kateřina Mikulandová
asistentka
Husitské muzeum v Táboře
T: 381 252 242, 381 251 884
E: tabor@husitskemuzeum.cz
W: http://www.husitskemuzeum.cz/

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.