Nastavení cookies

Morava v díle Joži a Franty Uprkových

26.10.2021 10:53|příspěvkové organizace

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě připravilo ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Hodoníně a Galerií Slováckého muzea v Uherském Hradišti výstavu s názvem Morava v díle Joži a Franty Uprkových. Vernisáž se uskuteční 27. října 2021 a návštěvníci si budou moci díla dvou významných členů Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM) prohlédnout až do 6. února 2022. 

 

Na počátku století sehrál spolek SVUM nezastupitelnou roli při emancipaci moravského umění. Za padesát let jeho existence se v něm vystřídala celá řada umělců, z nichž vynikali především Joža a Franta Uprkovi. Dílo bratrů vycházelo z jednoho inspirativního zdroje, kterým byl život lidí na slováckém venkově naplněný bohatými tradicemi folklóru. To plně odpovídalo spolkovému programu založenému na myšlence „moravanství“ a konceptu historického regionalismu, s nímž se můžeme setkat v té době i jinde v Evropě. „Národní moravský koncept“ byl zajímavým spojením dekorativní secese projevující se ohlasy impresionismu i novou expresí s aktualizovanými národně obrozeneckými názory. Vznikl tak originální umělecký proud, který významně obohatil i ostatní umělecké směry této doby.

Malíř Joža Uprka (1861–1940) patřil k umělecké generaci devadesátých let 19. století. Přijímal evropský svět umění své doby, otevřeně se však hlásil ke slovanským kořenům a cíleně se snažil svým dílem nabídnout jakýsi mýtus moravského „národa“. Jeho výrazně barevný a osobitě adaptovaný impresionismus se zapsal do obecného povědomí a je dosud stále divácky atraktivní. Uprkovo dílo ve své osobitosti, výtvarné kvalitě a kulturní přínosnosti pro české umění závěru 19. století zůstane trvalou hodnotou uměleckého proudu krajinářské tvorby žáků Julia Mařáka.

Tvorba sochaře Franty Uprky (1868–1929) je na výstavě představena souborem prací, který tvoří jen malou část z početně bohaté umělecké pozůstalosti autora, spravované Galerií výtvarného umění v Hodoníně. Sochařské dílo Franty Uprky vždy stálo neprávem ve stínu maleb jeho staršího bratra. Vytvořil početné a kvalitativně vyrovnané dílo, které představuje neokázalou oslavu jeho rodného kraje a lidí v něm žijících. Rovněž byl autorem mnohých sochařských realizací ve veřejném prostoru a podstatnou část jeho tvorby tvořily i hřbitovní náhrobky, s nimiž se můžeme setkat nejen po celé Moravě, ale i v Praze, kde se výrazně odlišují od soudobé produkce. Franta Uprka stál jakoby rozkročen mezi dvěma světy, které se na přelomu století výrazně lišily kulturním vývojem – trvale žil v Praze, ale pravidelně zajížděl za svými náměty na Moravu.

Na výstavě bude k vidění přes 50 uměleckých děl obou bratrů, výpůjčky z Galerie výtvarného umění a z Galerie Slováckého muzea jsou doplněny předměty ze sbírek uherskobrodského muzea. 


Kontakt
Robert Provodovský
produkční, pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
M: +420 603 370 227
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.