Moravská galerie zůstává s veřejností i odborníky on-line. Otevření jarních výstav se posouvá na podzim

24.03.2020 16:15|příspěvkové organizace

V souvislosti s mimořádnou situací týkající se koronaviru zavedla Moravská galerie několik důležitých opatření, aby zamezila možnost nákazy na pracovišti. Zaměstnanci galerie pracují na plánovaných výstavách i dlouhodobých projektech ze svých domovů, výstavy, které měly být zahájeny na konci dubna, budou posunuty na podzim. 

 

Jedná se především o výstavní projekt RAJLICH 100, jenž má připomenout zakladatele bienále grafického designu Jana Rajlicha. Odložena bude rovněž výstava umělecké skupiny Rafani nebo Brněnská muzejní noc. Své aktivity bude nyní galerie prezentovat v on-line prostředí, ať už formou her pro děti či edukativních videí.

Moravská galerie nepodceňuje situaci způsobenou epidemií koronaviru, vedení galerie rozhodlo o dočasné práci z domova pro všechny zaměstnance. Výjimka platí pouze pro pracoviště pečující o ochranu sbírek a ostrahu objektů. Prozatím žádný zaměstnanec Moravské galerie není v karanténě, pokud by se tak stalo, má galerie vypracovány varianty dalších opatření. Roušky ani jiné ochranné pomůcky galerie k dispozici nedostala, zaměstnanci si je obstarávají svépomocí.

Vzhledem k prognózám, které predikují dlouhodobější omezení provozu, rozhodlo vedení Moravské galerie o časovém posunu výstav, jež měly zahájit jarní sezónu. Ve čtvrtek 23. dubna se mělo konat otevření tří výstav připomínajících výjimečnou osobnost grafického designu Jana Rajlicha st., zakladatele Bienále Brno. Součástí projektu má být rovněž mezinárodní přehlídka plakátů jako pocta Janu Rajlichovi, kterou galerie připravuje ve spolupráci se Sdružením Bienále Brno. Ve stejném termínu měla být v Pražákově paláci zahájena retrospektivní výstava rekapitulující zásadní akce umělecké skupiny Rafani – stejně jako v případě projektu RAJLICH 100, i otevření série výstav Rafanů bude přesunuto na podzimní sezónu (zahájení 24. 9.). Brněnská muzejní noc, jíž je Moravská galerie garantem, by se v případě pozitivnějšího vývoje mohla konat v průběhu měsíce června, její realizace je prozatím nejistá.  Z důvodu finančních úspor se v letošním roce neuskuteční výstava designérů Eduarda Herrmanna a Matěje Coufala v Jurkovičově vile, dojde naopak k prodloužení aktuální výstavy umělců Evy Eisler a Petera Demka.

V neposlední řadě intenzivně pracujeme na přípravách nové expozice designu v Uměleckoprůmyslovém muzeu, jež nyní prochází rekonstrukcí. Museli jsme zrušit řadu schůzek s architekty, designéry, generální dodavatel nám hlásí řadu omezení v dodávkách, ale stále počítáme se slavnostním zahájením na jaře 2021, snad se nám to podaří,“ říká Jan Press, ředitel Moravské galerie.

MORAVSKÁ GALERIE JE ON-LINE
 

Kontakt:
Mgr. Michaela Paučo
tisková mluvčí
oddělení marketingu a komunikace
Moravská galerie v Brně
Husova 18, 662 26 Brno
T: +420 532 169 174
M: +420 724 516 672
E: michaela.pauco@moravska-galerie.cz
W: www.moravska-galerie.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.