Moravská zemská knihovna a České literární centrum stahují své zaměstnance i vyslané české autorky a autory ze zahraničí

11.03.2020 19:47|příspěvkové organizace

Z důvodu preventivních opatření, která vyplývají z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a Ministerstva zdravotnictví a na základě rozhodnutí Ministerstva kultury o zákazu zahraničních služebních cest v souvislosti s šířením onemocnění novým typem koronaviru COVID-19, byly zastaveny zahraniční cesty zaměstnanců Moravské zemské knihovny (MZK) i Českého literárního centra (ČLC), sekce MZK. V této souvislosti ukončuje MZK i právě probíhající či v nejbližší době připravované aktivity v zahraničí. Opatření platí v souladu s výroky výše uvedených institucí do odvolání. 

 

V souvislosti s koronavirem byly již minulý týden zrušeny některé zahraniční knižní veletrhy, na kterých se měla Česká republika prezentovat. Jedná se o knižní veletrh v Londýně (10.-12. března), v Lipsku (12.-15. března), v Paříži (20.-23. března). Knižní veletrh v Bologni byl zatím přesunut z 30.3.-2.4. 
na 4.-7. května 2020.

Česká republika připravila na základě zrušených veletrhů pro Paříž, kam se měla po 12 letech vracet, a pro Lipsko, kde byla ČR v loni hlavní hostující zemí, alternativní program s několika českými autorkami a autory. „V pondělí 9. března ještě úspěšně a s velkým mediálním ohlasem proběhla první akce našeho alternativního programu v Literárním domě v Lipsku s Markem Tomanem a Markétou Pilátovou, které se zúčastnilo okolo 60 návštěvníků,“ uvedl Martin Krafl, pověřený vedoucí Českého literárního centra. „Na základě nových skutečností od včerejška stahujeme autory a kolegy ze zahraničí zpět do Česka, rušíme naše zahraniční programy a zastavujeme zahraniční služební cesty našich zaměstnanců. Musíme v plném rozsahu respektovat vládou vydaná nařízení a  doporučení,“ vysvětlil Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny v Brně, a dodává: „Pro nás to znamená rok náročné práce, který byl tímto zmařen, ale nemyslím, že bychom si měli nyní stěžovat. Aby tvrdá opatření, která byla zavedena, měla smysl, je třeba je okamžitě přijmoutNa sčítání škod či na diskuse bude čas později.“ 

 „Co se týče knižního veletrhu ve Varšavě (21. až 24. května), jehož je letos hlavní hostující zemí Česká republika, situaci pozorně sledujeme a věříme v jeho konání. Na přípravách hostování ve Varšavě zatím pokračujeme beze změn,“ řekl Martin Krafl. 

O dalším vývoji situace budeme informovat na stránkách www.czechlit.cz a www.mzk.cz

Prezentací české literatury v zahraničí je Ministerstvem kultury ČR pověřena Moravská zemská knihovna v Brně společně s Českým literárním centrem.

Kontakt:
Mgr. Bc. Klára Přibylová

Public Relations 
Prezentace ČR - knižní veletrhy / Czech presentations - Book Fairs
České literární centrum / Czech Literary Centre
Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a, 601 87 Brno
T: +420 770 190 776
E: Klara.Pribylova@mzk.cz  

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.