Moravská zemská knihovna v Brně ocenila nejlepší komunitní knihovny Jihomoravského kraje roku 2019

18.11.2019 14:43|příspěvkové organizace

Šest knihoven kraje převzalo tento čtvrtek ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019. 

 

Nejlepší z nich, Místní knihovna Kořenec na Blanensku, si navíc odnesla prestižní ocenění TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019. Tato knihovna zároveň zvítězila v kategorii nejmenších obcí do 500 obyvatel. Vítězi dalších pěti kategorií se staly Místní knihovna Vedrovice, Městská knihovna Jevišovice, Městská knihovna Pohořelice, Městská knihovna Moravský Krumlov a Městská knihovna Kyjov.

Odborná porota složená ze zástupců z knihoven, Jihomoravského kraje i Moravské zemské knihovny v Brně posuzovala v letošním roce celkem 27 nominací. Rozhodující byl například počet kulturních a vzdělávacích akcí a jejich návštěvnost, zaměření aktivit knihovny na nejširší veřejnost, příklady mezigeneračních aktivit, spolupráce s místními školami či spolky a nechybělo ani hodnocení interiéru. Knihovny soutěžily v šesti soutěžních kategoriích podle velikosti obce. Nejúspěšnější knihovny každé z kategorií pak odborná porota navštívila a vybrala z nich jednu, která získala titul TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019. 

Role knihoven v životě obcí se nedá podceňovat, jak připomíná ředitel MZK Tomáš Kubíček: „Fungující knihovna je logickým středem každé občanské společnosti. Je to mimořádně náročný úkol, který vyžaduje nasazení a trpělivost. Knihovník v něm nemůže být sám, ale musí mít podporu starosty či starostky. Tam, kde to funguje, najdete aktivní a kreativní obec. Tam, kde to nefunguje, je to jeden z faktorů, které přispívají k vylidňování obce. Práce knihovny má totiž obrovský dosah.

Ocenění předali radní kraje pro oblast kultury a památkové péče Tomáš Soukal a ředitel MZK Tomáš Kubíček. Osobní záštitu nad soutěží převzal hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Všem letošním vítězům srdečně gratulujeme!

Kontakt:
Mgr. Jana Lokajová

tisková mluvčí
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno
T: 778 462 480
E: Jana.Lokajova@mzk.cz
W: www.mzk.cz
 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.