Moravské zemské muzeum připomene 30 let demokracie výstavami, včetně insignií univerzit, i besedou

19.11.2019 15:01|příspěvkové organizace

Připomínky 30 let od nenásilného konce komunistického totalitního režimu v Česku odstartoval v Moravském zemském muzeu na konci léta koncert skupiny The Plastic People of the Universe. Program je ale mnohem bohatší. Nabízí výstavy, besedu i veřejné čtení. 

 

Po téměř dvaceti letech budou od 16. do 24. listopadu znovu k vidění akademické „korunovační klenoty“. Mimořádná pouze týdenní výstava rektorských a děkanských insignií a univerzitních archiválií i s originály exponátů ukáže návštěvníkům barokního paláce na Zelném trhu majestátné taláry, žezla a řetězy rektorů a děkanů i další symboly a dokumenty jedné státní a pěti veřejných vysokých škol se sídlem v Brně. Těmi  jsou  Vysoké učení technické v Brně (rok založení 1899), Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (1918), Masarykova univerzita (1919), Mendelova univerzita v Brně (1919), Janáčkova akademie múzických umění v Brně (1947) a Univerzita obrany (1951). 

Výstava bude doplněna insigniemi brněnských primátorů, symboly a historickými dokumenty města Brna, Jihomoravského kraje a dalších institucí. Vstupní část expozice bude věnována 30. výročí od sametové revoluce (1989) a výročí 80 let od uzavření vysokých škol a potlačení studentských demonstrací v době protektorátu (1939). 

Unikátní výstava navazuje na prezentace v letech 1994, 1999 a 2000, kdy byly insignie brněnských vysokých škol naposledy takto společně k vidění v rámci projektu „Brno – univerzitní město“.  

Výstava ke 30. výročí sametové revoluce s názvem Říkáme jí sametová bude od 13. listopadu v Dietrichsteinském paláci na brněnském Zelném trhu. Připomene prostřednictvím dobových písemných dokumentů, letáků i fotografií události přelomového období roku 1989 s důrazem na brněnské prostředí a zasadí je rovněž do širšího historického rámce. Výstava potrvá do 5. ledna 2020.

Beseda 1989 k 30. výročí sametové revoluce svede dohromady studenty středních škol a přímé účastníky listopadových událostí. Účast přislíbili Jana Jelínková, která jako jedna z mála pedagogů stanula ve stávkovém výboru brněnské filozofické fakulty, Petr Oslzlý, organizátor stávky divadel a zakládající člen Občanského fóra v Brně, a Milan Uhde, v letech 1990–1992 ministr kultury, pak poslanec a první předseda Poslanecké sněmovny samostatné ČR. Beseda se v Dietrichsteinském paláci uskuteční 20. listopadu ve 13.30.

Více na webu www.brnouniverzitni.cz


Kontakt:
RNDr. Barbora Javorová

Tiskový a PR servis
MZM
T: 602 812 682, 533 435 273
E: bjavorova@mzm.cz

  

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.