Nastavení cookies

Moravské zemské muzeum spustilo výzvu pro děti a mládež: Staň se muzejním reportérem/reportérkou

05.03.2021 09:46|příspěvkové organizace

Záměrem soutěže je rozvíjet schopnost dětí a mládeže vnímat svět kolem sebe a zapojit je do dění v Moravském zemském muzeu.

 

Vyzvali jsme děti, aby se aktivně zapojily do vyhledávání, představení a zdokumentování předmětů či jevů, které by se mohly stát součástí muzejních sbírek nebo být v muzeu prezentovány. Třeba za 100 let!“ vysvětluje pracovnice Dětského muzea MZM Marcela Červinková. „Předpokládáme, že soutěž bude probíhat i v dalších letech, tématem letošního prvního ročníku je Příroda v roce 2021“, doplňuje spoluautorka záměru Mgr. Zdeňka Pitrunová.

A jak to celé probíhá? Děti natočí přibližně tříminutovou videoreportáž, prostřednictvím formuláře na webu MZM své video nahrají, a to od 20. února do 30. dubna letošního roku. Pak proběhne ve dvou věkových kategoriích hodnocení, vítězové budou náležitě odměněni, a pokud to epidemiologická situace dovolí, vyhlášení vítězů bude slavnostní. Odměnu za účast v soutěži ale obdrží všichni účastníci a také všechna videa, která splní podmínky soutěže, budou na webu muzea zpřístupněna. Každý účastník získá osvědčení „Muzejní reportér“.

I těm, kdo se do soutěže přímo nezapojí, přináší výzva zábavu a poučení. Naši kurátoři z oddělení zoologie, botaniky, mineralogie, paleontologie a archeologie spolu s dětmi představují formou krátkých videí práci v muzeu“, dodává mluvčí MZM Barbora Javorová.

Všechny informace, videa, formuláře a návody najdete na www.mzm.cz.

 

Kontakt:
Barbora Javorová

Tiskový a PR servis
T:  +420 602 812 682
E: bjavorova@mzm.cz

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.