MUSAIONfilm 2020 v září!

25.05.2020 12:13|příspěvkové organizace

Nový termín dostal 23. ročník přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm 2020 – 22. a 23. září. Místem konání je tradičně Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě s velkoplošnou HD projekcí ve vlastním barokním sloupovém sále, s večerními společenskými setkáními a kulturními akcemi v sousedícím muzejním atriu.

 

I letošní ročník chce ocenit výrazné tvůrčí filmové projekty především z posledního roku řadou ocenění, jímž vévodí Černý Janek, symbol Uherského Brodu a jeden z nejcennějších exponátů muzea (ocenění určí porota přehlídky). MUSAIONfilm chce také letos pokračovat v nové rodící se tradici uvádění školních filmů s muzejní tematikou (vždy první den dopoledne). Chce také nabídnout prostor zahraničním filmům a vytvořit projekce i těm filmům, které nechtějí nebo nemohou být zařazeny do posuzování poroty. Novinkou by se letos mělo stát ocenění takových videí, která se muzea snažila v době opatření kvůli pandemii zpřístupnit veřejnosti on-line. 

V zájmu pořadatelů je zachovat letošní ročník i v pozměněných podmínkách při respektování nutných opatření. Na rozdíl od předchozích ročníků by měl být ten letošní pouze dvoudenní. Ocenění by mělo být předáno na konci druhého dne přehlídky v odpoledních hodinách.

I letos přislíbili účast v roli lektorů s vlastními semináři profesoři Rudolf Adler a Marek Jícha z FAMU i  filmový vědec a dokumentarista PhDr. Petr Slinták. V jednání jsou další hosté přehlídky. 

Sekretariát Musaionfilmu se snaží zachovat charakteristické rysy přehlídky, jimiž jsou vzájemné diskuse lektorů a tvůrců filmů v zájmu zdůraznění funkce přehlídky coby malé filmové školy, přátelská setkání s kolegy z nejrůznějších muzeí a možnost přispět do Videotéky MUSAIONfilmu.

Uzávěrka pro přihlášení filmu je stanovena na termín – pátek 28. srpna 2020 (do 24.00)

Snahou pořadatelů je, aby se zvláště letos všichni hosté přehlídky cítili v Uherském Brodě dobře a Uherský Brod, aby jim nezůstal nic dlužen ze svých bohatých tradic tisíciletého královského města pod Bílými Karpaty.


Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa
sekretariát přehlídky
MUSAIONfilm.cz
T: 773 070 935
E: musaionfilm@mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.