Nastavení cookies

MUSAIONfilm odložen na r. 2021!

15.09.2020 16:01|příspěvkové organizace

Již připravený letošní 23. ročník přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm byl vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemické situace odložen na 8. až 10. června 2021.

 Zhoršující se aktuální vývoj (14. 9.) v okrese Uherské Hradiště a sousedním okrese Hodonín a také celoplošná narůstající data (zvláště nyní v září) způsobila zvýšení rizika konání celostátní filmové přehlídky, která byla původně plánována na 22. a 23. září do Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (okr. Uh. Hradiště). 

Již po předešlém přesunu ze svého tradičního červnového termínu (druhé úterý v červnu – letos 9. a 10. 6.), který připadl do těsné blízkosti ukončení nouzového stavu v ČR (17. 5. 2020), a po uvážení náhradních variant konání přehlídky (on-line konání, listopadový termín), bylo rozhodnuto o přeložení 23. ročníku na následující kalendářní rok 2021 a rozšíření přehlídky o jeden den (8.–10. června). 

23. ročník MUSAIONfilmu v r. 2021 by tak měl zahrnout filmy přihlášené pro letošní ročník (2020) – 38 filmů a dále filmy, které bude možno přihlásit navíc od 1. března do 30. dubna 2021 pomocí elektronické přihlášky uvedené na adrese musaionfilm.cz.

Připravený program zůstává dosud beze změny, počítáme s konáním přehlídky v takovém formátu, jaký byl zamýšlen, a navíc bychom chtěli obohatit program o další filmové příspěvky a také o účast většího množství kolegů a zájemců. Doufáme, že tak budeme mít novou možnost rozšířit odbornou i kulturně doprovodnou část.

Dosud přihlášeným účastníkům zůstává platná rezervace na přehlídce a pro nové zájemce je připravena již nyní on-line přihláška (musaionfilm.cz) pro rok 2021. 

Přestože MUSAIONfilm poprvé zaznamenává výpadek ve své každoroční kontinuitě (přehlídka trvá od r. 1998), doufáme, že v r. 2021 bude pro své návštěvníky i muzejní obor o to zajímavějším přínosem a mj. také příspěvkem k mapování způsobu, jak se vyrovnávají muzea právě s touto nastalou situací. 

MUSAIONfilm 2021 | 8.–10. června
23. ročník přehlídky muzejních filmů
Muzeum Jana Amose Komenského
Uherský Brod | ČESKÁ REPUBLIKA

 

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa
T:
 773 070 935
E: kapsa@mjakub.cz​
W: musaionfilm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.