Muzeum romské kultury prodlužuje výstavu Lavutara. Cestami romských muzikantů a jejich písní.

27.04.2020 12:51|příspěvkové organizace

Pro velký návštěvnický úspěch prodlužujeme výstavu Lavutara. Cestami romských muzikantů a jejich písní až do 14. 2. 2021. Prodloužení výstavy ovlivňuje aktuální situace nouzového stavu, proto program k prodloužení nabízíme návštěvníkům online.

 

Rozhodli jsme se výstavu prodloužit na základě reakcí našich návštěvníků a jejich zpětných vazeb. Hudba Romů je fenomén, který vždy spojoval romský svět s tím majoritním. Je to klíčové téma romské identity, historie, našeho kulturního dědictví,“ uvádí ředitelka Muzea romské kultury, Jana Horváthová.

Od středy 29. dubna do čtvrtku 30. dubna do půlnoci na 48 hodin zpřístupníme na našem youtube kanálu komentovanou prohlídku výstavou Lavutara s jedním z jejích autorů a kurátorů, mj. nositelem Ceny Muzea romské kultury za rok 2017, Gejzou Horváthem.

Ve středu 29. 4. od 16. hodin budeme na facebookovém účtu muzea streamovat živý koncert,  na kterém vystoupí legendární postava romské hudební scény, Zdeněk Lázok společně s mladou zpěvačkou aktuálně soutěžící v pěvecké show Superstar, Lucií Bikárovou, která studuje na Mezinárodní konzervatoři Praha. Společně s nimi vystoupí Roman Horváth.

Na Facebookovém účtu bude pro návštěvníky připraven hudební kvíz v českém a anglickém jazyce.

„Na prodloužení výstavy navazuje také série letních koncertů Summer stage, kterou připravujeme přes nejistou situaci i letos, koncerty plánujeme streamovat live i nadále. Zpřístupňujeme tak muzeum a výstavu nejen návštěvníkům, kteří jsou ovlivněni nouzovým stavem, ale také Romům a zájemcům z celého světa, kteří nás sledují na sociálních sítích. Náš poslední live stream koncertu k Mezinárodnímu dni Romů vidělo téměř 20 000 lidí a dostali jsme zpětné vazby od řady Romů z Austrálie, Kanady, Velké Británie nebo Německa,“ říká ředitelka Jana Horváthová.

O výstavě: 
Výstavní projekt Lavutara vznikal ve spolupráci s desítkami hudebníků, organizátorů hudebního života, výrobců a opravářů hudebních nástrojů a dalších pamětníků. Představuje hudbu Romů jako živou kulturu z perspektivy jejích aktérů na základě výzkumu sledujícího několik významných hudebních rodin v Brně v období od poválečných let do současnosti, ve kterých se předává hudební řemeslo z generace na generaci. 

Výstava se nachází ve dvou sálech Muzea romské kultury. V přízemí se můžete seznámit s fascinujícím příběhem hudby Romů v evropském kontextu. Návštěvníci se dozvědí, jakým způsobem se ustálilo renomé Romů jako prvotřídních hudebníků, a co formovalo hudební vývoj Romů, kteří dnes žijí v České republice. Navazující část výstavy ve druhém patře přibližuje brněnskou hudební kulturu Romů od poválečných let do současnosti. Prezentuje klíčové hudební osobnosti a skupiny, jejichž písně se staly evergreeny a jejichž tvorba inspirovala bezpočet československých hudebníků, důležitá centra místního hudebního života (kavárny, kluby, bary, prostory zábav a plesů ad.) a vybrané reálie, které svým významem dalece přesáhly město Brno 
i samotný hudební kontext.

„Hudba je posláním Romů a věřím, že jako fenomén je zakódována v genech romského národa. Má schopnost seznamovat svět s romským etnikem a zpřítomňovat jeho historii, kulturu, tradice a zvyky. Po staletí jsou do ní vkládány silné lidské emoce a příběhy, křivdy, touha po svobodě, muzikální volnost i hloubka, virtuozita, improvizace a obrazotvornost. Hudba je unikátním přínosem kultuře 
a umění všude tam, kde se Romové usadili. Kde Romové žijí, tam jejich muzika obohacuje majoritní hudební žánry. Romům jejich umění slouží nejen k vlastní obživě, ale i k lepšímu postavení a soužití s majoritní společností. Při poslechu jejich písní můžete skrze svůj hudební cit poznávat sami sebe.“ 
Gejza Horváth, kurátor výstavy. 

„Výstava Lavutara je dalším počinem, jímž Muzeum romské kultury potvrzuje svou výjimečnou institucionální roli. Výstavou přispívá k hlubšímu poznání hudebního umění Romů. Představuje nám některé hudební žánry a styly, v nichž se uplatnila romská muzikalita, a přibližuje nám, alespoň ve zkratce, řadu vynikajících romských hudebníků. Nabízí nám pohled na jednotlivé hudební subkultury, ale nezůstává jen u toho, neboť neméně důležitou ambicí výstavy je podívat se na hudbu jako na způsob prožívání sama sebe. Podívat se na ni zevnitř, očima jejích romských aktérů. A tak nás hlavní linie výstavy přivádí z obecnější přehledové části až do nedávné hudební minulosti města Brna, v němž našlo po druhé světové válce nový domov několik romských muzikantských rodů pocházejících ze Slovenska. Intimní vhled do lokálních moravských poměrů, nám umožňuje lépe pochopit, jakou kulturní roli hrála muzika a muzicírování v romských rodinách a ve vyšší rovině i důležitost a nezastupitelnost hudby, zpěvu a tance v romské kultuře obecně.“ Zbyněk Andrš, kurátor výstavy.


Kontakt:
Mrg. Alica Sigmund Heráková
vedoucí oddělení vztahů s veřejností 

Muzeum romské kultury 
Bratislavská 67, 602 00 Brno
E: media@rommuz.cz
T: +420 775 407 065
W: www.rommuz.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.