Muzeum romské kultury vydává novou knihu

09.06.2021 16:21|příspěvkové organizace

Nová kniha Muzea romské kultury …to jsou těžké vzpomínky přináší důležité téma zakořeněného stereotypního náhledu na Romy a Sinty v době první Československé republiky a v době protektorátu.

 

Vybrat vzpomínky a rodinné fotografie pamětníků, redakčně je upravit a opatřit poznámkovým aparátem a doplnit knihu teoretickými kapitolami, to byly v posledních letech úkoly autorky knihy Jany Horváthové a pracovníků Muzea romské kultury při tvoření prvního obsáhlého svazku pojmenovaného … to jsou těžké vzpomínky (I. svazek) Vzpomínky Romů a Sintů na dobu před válkou a v protektorátu. Kniha vychází jako završení třídílné trilogie již dříve vydaného stejnojmenného dokumentárního filmu a hudebního CD. „Myšlenka na vznik knihy je velmi stará, již v době, kdy jsme pracovali na prvním dílu trilogie, tedy vyráběli stejnojmenný film, který pak vznikl v roce 2002, jsme věděli, že vedle hudebního CD chceme do budoucna i knihu se vzpomínkami,“ sděluje autorka knihy Jana Horváthová.

Publikace přináší důležité téma zakořeněného stereotypního náhledu na Romy a Sinty v době první Československé republiky a v době protektorátu. „Jde například o dobovou mluvu, kdy Romové a Sinti byli označování jako tzv. cikáni,“ upřesňuje Horváthová. Z původních jen velmi málo redakčně upravovaných výpovědí, kniha skládá obraz zprvu téměř nepostřehnutelných počátků pozdější genocidy Romů a Sintů na  našem území. 

Kniha obsahuje tematicky vybrané i dělené úryvky vzpomínek pamětníků s řadou dokumentačního materiálu zejména z rodinných archivů narátorů, ale také z klasických archivních a muzejních institucí,“ pokračuje Horváthová. Úryvky jsou vzpomínkami na dobu předválečnou a dobu protektorátu.  Dvě teoretické kapitoly uvádějí do historických souvislostí kapitoly následující, které obsahují jádro knihy – narativy k daným epochám. Kniha se omezuje jen na území protektorátu, poskytuje tak významný prostor i pro vzpomínky na věznění v tzv. cikánských táborech v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu, odkud pak byli zde věznění lidé odesíláni do Auschwitz. 

Knihu 14. června ve vile Tugendhat od 17 hodin pokřtí duchovní autorka projektu celé trilogie Monika Rychlíková, ředitelka vily Tugendhat Iveta Černá a sociolog a politik Fedor Gál. K události bude hrát kytarové trio ve stylu gypsy jazzu Django Reinhardta – Carlos Vlasák – Manouche. Na programu je kromě čtení ukázek z knihy i promítání stejnojmenného filmu a ukázky z hudebního CD. Krásné prostory vily Tugendhat si návštěvníci budou moci také zkráceně prohlédnout, nebo rozšířit své znalosti přednáškou Petry Svobodové o historii významných textilních podnikatelů Tugendhat a Löw-Beer. „Křest knihy je oslavou několikaleté rozsáhlé práce – poslední tři roky jsme strávili jen na intenzivním dokončování nakonec téměř 800 stránkového svazku,“ dodává Horváthová.

 

Kontakt:
Mgr. Bohdana Kuzmová Křepinská

vedoucí Oddělení vztahů s veřejností 
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace 
Bratislavská 67, 602 00 Brno
T: +420 775 407 065
E: media@rommuz.cz
W: www.rommuz.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.