Muzeum v přírodě Vysočina pokračuje v opravě šindelových střech

11.05.2021 14:16|příspěvkové organizace

Střechy dalších tří objektů v areálu památkové rezervace Betlém Hlinsko září novotou. V průběhu května bude dokončena poslední z nich, na objektu čp. 180.

 

Zároveň bude pokračovat v průběhu letošního roku výměna šindelové krytiny na třech objektech v areálu Veselý Kopec a stodola usedlosti čp. 4 dostane novou doškovou střechu. Tato jedna velká zakázka na opravy uvedených střešních krytin v Muzeu v přírodě Vysočina by měla být ukončena do konce letošního roku a celkové náklady přesahují více než 5, 8 milionů korun, které se nám podařilo získat jako příspěvek zřizovatele, Ministerstva kultury ČR. Část prostředků byla proinvestována již v loňském roce,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Pokračují také průběžné opravy v obou areálech Muzea v přírodě Vysočina. „V loňském roce proběhla oprava poškozených částí objektů v areálu Veselý Kopec a v památkové rezervaci Betlém za více než 1, 7 milionu korun,“ vypočítala ředitelka Křivanová s tím, že se jednalo o opravu elektroinstalací, komínových těles, podlahových částí, vnitřních prostor, hromosvodů, fasád či opravy odvodnění několika objektů. Velká pozornost po celý minulý rok byla věnována konzervaci dřevěných konstrukcí a obnově vápenných nátěrů jednotlivých expozičních objektů.

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné. 


Kontakt:
Ing. Petra Valíčková
pracovník vztahů k veřejnosti
Národní muzeum v přírodě
T: 571 757 143
M: 778 112 577
E: petra.valickova@nmvp.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.